Leabharlanna chun foscadh a sholáthar do dhaoine leochaileacha le linn géarchéime costais mhaireachtála na RA | Leabhair

Tá leabharlanna i Sasana agus sa Bhreatain Bheag ag freagairt don ghéarchéim costais mhaireachtála trí tháillí laethúla thar téarma ar leabhair a tharscaoileadh agus ag ullmhú le bheith ina "bhainc te" chun cabhrú le daoine leochaileacha an geimhreadh seo.

Fuarthas amach i suirbhé a rinne Libraries Connected, carthanas a dhéanann ionadaíocht ar leabharlanna poiblí, go bhfuil beagnach 60% ag smaoineamh go gníomhach ar scéim “binse te” a ghlacadh - teas agus foscadh a sholáthar do dhaoine leochaileacha - mar bhealach eile chun cabhrú le linn na géarchéime costais mhaireachtála. . Mar sin féin, níl ach 4% de bhainisteoirí leabharlainne ag súil le cistí breise a fháil don ghníomhaíocht seo.

Idir an dá linn, tá Bookworld tar éis dul i dteagmháil le 148 údarás leabharlainne i Sasana agus sa Bhreatain Bheag maidir le fíneálacha leabharlainne, a ghearrtar gach lá a mbíonn leabhar nó mír eile a fhoilsíonn an leabharlann thar téarma. As na 79 leabharlann a d’fhreagair, ní ghearrann leath acu táillí déanacha ar dhaoine fásta a thuilleadh, chun daoine a spreagadh chun úsáid níos mó a bhaint as a gcuid seirbhísí agus chun brú airgeadais a mhaolú. Ní ghearrann formhór na leabharlann i Sasana agus sa Bhreatain Bheag táillí déanacha ar leanaí.

Gearrann gach comhairle ar dhaoine fásta go fóill má chailleann siad leabhair nó má dhéanann siad damáiste dóibh gan úsáid a bhaint astu, cé go bhfuil bearta lánroghnacha ag cuid acu a chuireann imthosca daoine san áireamh, chomh maith le aois an leabhair agus cén fáth ar tharla an damáiste.

I measc na leabharlanna ar stop le déanaí táillí a ghearradh ar dhaoine fásta tá na leabharlanna atá á reáchtáil ag Comhairle Bradford, a chuir stop le táillí ó 1 Iúil i mbliana. Mar sin féin, leanfaidh tú ag gearradh táillí ar chustaiméirí mura gcuireann siad earraí ar ais tar éis dhá mhí. Dúirt an Comhairleoir Sarah Ferriby, ball feidhmiúcháin de Chomhairle Bradford do Dhaoine agus d’Áiteanna Sláintiúla, go raibh súil ag an gComhairle “trí tháillí déanacha a tharscaoileadh, go mothaíonn níos mó daoine sábháilte ag baint úsáide as leabharlanna agus ag fáil earraí ar iasacht agus táimid ag tnúth lenár mballraíocht agus ár n-iasachtaí a mhéadú”.

"Tá a fhios againn go bhfuil go leor brú airgeadais ar ár gcónaitheoirí agus is rud é seo gur féidir linn a dhéanamh chun cabhrú lenár bpobail agus fáil réidh le haon bhac ar úsáid ár leabharlann," a dúirt sé.

Dúirt Julie Russell, stiúrthóir seirbhísí ealaíon, cultúir agus fóillíochta ag comhairle Wakefield, a scrios na fíneálacha i 2020, go ndearna an chomhairle "athbhreithniú ar na fíneálacha agus na muirir agus gur thuig siad nach raibh na bearta éifeachtach chun aisíocaíocht na leabhar a mhéadú". Chinn an t-údarás freisin gur chruthaigh na fíneálacha "baic do dhaoine áirithe, go háirithe iad siúd ar ioncam íseal, teacht agus úsáid a bhaint as ár leabharlanna."

Dúirt Isobel Hunter, POF Libraries Connected, go ndearna seirbhísí leabharlainne a tháinig chun bheith saor ó fhíneáil “an méid sin toisc go gcreideann siad gur féidir leo a leabharlanna a dhéanamh níos inrochtana, go háirithe do dhaoine leochaileacha ar ioncam íseal agus do dhaoine faoi mhíchumas.” , agus i gcásanna áirithe costais riaracháin a laghdú». costais”.

I measc na gcéad dream a chuir stop le fíneálacha a ghearradh bhí Comhairle Cathrach Rutland in Oirthear Lár na Tíre, Comhairle Cathrach Trafford i Greater Manchester agus Comhairle Cathrach Portsmouth.

Dúirt urlabhraí do Rutland, nár gearradh fíneáil air in 2016, go bhfuarthas amach “nach raibh aon tionchar ar infhaighteacht leabhar, agus ciallaíonn sé sin nach bhfuil eagla ar chustaiméirí a gcuid leabhar a thabhairt ar ais má tá siad beagán déanach”.

Chuir comhairlí Trafford agus Portsmouth stop le fíneálacha a ghearradh in 2018. Dúirt urlabhraí de chuid na Comhairle Trafford go ndearnadh an cinneadh “cónaitheoirí a spreagadh chun a gcuid leabharlanna áitiúla a úsáid, toisc go bhfuil fianaise ann nach bhfuiltear ag fáiltiú roimh tháillí tuairisceáin dhéanacha.” ', agus dúirt Portsmouth go raibh an t-aistriú ag '. mar thoradh ar rannpháirtíocht níos dearfaí agus, níos tábhachtaí fós, inrochtaineacht níos fearr trí dheireadh a chur le ceann de na príomhbhacainní ar dhaoine a úsáideann leabharlanna'.

As na húdaráis leabharlainne atá fós ag eisiúint táillí déanacha, dúirt go leor go raibh siad ag athmhachnamh ar a gcur chuige. Dúirt Comhairle Cathrach Eabhrac go stopfadh sí táillí déanacha a ghearradh ar dhaoine fásta go ceann 12 mhí, bunaithe ar “eispéireas feabhsaithe do chustaiméirí agus deireadh a chur le haon bhacainní a d’fhéadfadh cosc ​​a chur ar dhaoine leabhair a fháil ar iasacht”. Dúirt Comhairle Coventry, a thug táillí déanacha isteach arís do dhaoine fásta tar éis iad a chur ar fionraí le linn na paindéime, go bhfuil deireadh a chur leis na fíneálacha “á bhreithniú faoi láthair ach níl plean daingean ag an tseirbhís fós chun é a chur i bhfeidhm”. Stop Merton i Londain le déanaí ag gearradh fíneálacha déanacha ar leabhair leanaí, ag rá "ar choinníoll gur féidir linn buiséad comhardaithe a chinntiú, bheadh ​​an-suim againn gach fíneáil a bhaint amach anseo."

Dhearbhaigh Hunter go “bibliothèques ont hesité à abolish les amends de peur que les utilisateurs ne s'accrochent aux livres, ce que que causerait des problems de circulation des stocks, mas les preuves suggèrent jusqu'à present que cela n'a pas été an cás".

“Tá imní ar dhaoine eile faoi ioncam caillte ó fhíneálacha, nach féidir a fhritháireamh go héasca le coigilteas nó le foinsí nua maoinithe,” lean sé leis. "Ba mhaith leis an gcuid is mó de na leabharlanna gan fíneáil a íoc, ach tá go leor ag fanacht le cruthúnais ar sheirbhísí eile sula dtéann siad i mbun an airgid."

Beidh foinsí ioncaim do leabharlanna ag éirí níos tábhachtaí sna míonna amach romhainn, de réir mar a théann roinnt daoine i ngleic le cuidiú le daoine leochaileacha le linn an chéad gheimhridh den ghéarchéim costais mhaireachtála. Fuair ​​​​suirbhé Snapshot de chuid Libraries Connected ar níos mó ná 50 bainisteoir leabharlainne amach go bhfuil sé beartaithe ag 61% gníomhaíochtaí breise a thairiscint, cosúil le cluichí agus ceardaíocht, chun siamsaíocht a thabhairt do dhaoine ar feadh tréimhsí fada ama, tá sé beartaithe ag 43% deochanna te a sheirbheáil, agus tá sé beartaithe ag 39% iad a shuiteáil. deasca breise agus cathaoireacha compordacha dóibh siúd a bhaineann úsáid as leabhragán le coinneáil te.

D’iarr Leabharlanna Nasctha maoiniú tiomnaithe ar feadh an gheimhridh le gur féidir le seirbhísí leabharlainne cúnamh spriocdhírithe a sholáthar dóibh siúd is mó a bhfuil sé de dhíth orthu.

Dúirt Hunter gur spásanna te, saor in aisce agus inrochtana iad na leabharlanna atá “i suíomh idéalach chun cabhrú leo siúd is mó a mbíonn tionchar ag an ngéarchéim costais mhaireachtála orthu an geimhreadh seo”.

“D’fhéadfadh tionchar mór a bheith ag infheistíocht measartha beag i líonra na leabharlainne, rud a ligeann do leabharlanna a gcuid eolais agus naisc áitiúla a úsáid chun tacaíocht spriocdhírithe a sholáthar ag an am ríthábhachtach seo,” a dúirt sé.

Fág tagairt