Níl leabhair ag duine as gach cúigear leanaí sa Bhreatain | Leabhair

Níl rochtain ag beagnach duine as gach cúigear (18,6%) de leanaí na Breataine idir cúig agus ocht mbliana d’aois ar leabhair sa bhaile, de réir staidéar nua.

De réir tuarascála ón National Literacy Trust, tá méadú 1,9% tagtha ar an gcéatadán leanaí san aoisghrúpa seo nach bhfuil leabhar sa bhaile acu roimh an bpaindéim agus tá sé ag an leibhéal is airde anois ó 2019.

Luaitear an costas maireachtála ardaithe mar cheann de na príomhchúiseanna leis an ardú, le 87% de thuismitheoirí ag rá go bhfuil níos lú ioncam indiúscartha acu anois agus 64% ag rá go bhfuil laghdú tagtha ar an méid airgid atá le caitheamh acu ar leabhair dá bpáistí. Deir díreach os cionn leath (51%) go bhfuil leabhair róchostasach.

Molann an tuarascáil gur iarmhairt eile ar airgeadas teaghlaigh srianta é rochtain ar leabhair sa bhaile, agus go bhfuil impleachtaí imníoch aige do thodhchaí leanaí, dar le Jonathan Douglas, stiúrthóir feidhmiúcháin an National Literacy Trust.

Tá sé ríthábhachtach go mbeadh úinéireacht agat ar leabhair chun leanaí a spreagadh chun nósanna léitheoireachta rialta a fhorbairt agus chun leibhéil litearthachta a mhéadú, a dúirt Douglas, a d'áitigh go bhfuil "níos tábhachtaí ná riamh leabhair a sholáthar do leanaí."

“Is féidir le litearthacht íseal tú a choinneáil amach ón scoil, tú a eisiamh ón margadh fostaíochta, cur isteach ar do shláinte fhisiciúil agus mheabhrach, agus fiú ar d’ionchas saoil,” a dúirt sé.

Cuireann an tuarascáil torthaí shuirbhé litearthachta bliantúil an National Literacy Trust i láthair, a dhéanann iniúchadh ar rannpháirtíocht leanaí óga sa léitheoireacht agus rochtain ar ábhair léitheoireachta. Ní dúirt ach leath de na leanaí a ndearnadh suirbhé orthu go léann siad go laethúil, agus dúirt duine as gach 13 nach léann siad ar chor ar bith.

De réir na tuarascála, deir an tríú cuid de na tuismitheoirí go bhfuil ról lárnach ag an léitheoireacht i ngnáthamh laethúil a bpáistí, agus deir 31% go léann a gcuid leanaí níos lú lasmuigh den scoil, ag ardú ceisteanna tábhachtacha faoin gcaoi ar féidir leis an Ríocht Aontaithe líon na leanaí a mhéadú. léamh go rialta. . .

Is mó seans go léifidh leanaí a bhfuil a leabhar féin sa bhaile acu os cionn an leibhéil a bhfuiltear ag súil leis dá n-aois, de réir na tuarascála.

Tá an tuarascáil nua foilsithe i gcomhpháirtíocht le McDonald's, a bhronn breis agus leathmhilliún punt an mhí seo ar pháistí i gceantair dhíothacha na tíre, in iarracht a chinntiú go gcuirfidh an oiread leanaí agus is féidir tús leis an scoilbhliain nua le leabhar dóibh féin. .. . I measc na dtabhartais bhí The BFG le Roald Dahl, Hair Love le Matthew Cherry, maisithe ag Vashti Harrison, agus an tsraith Little People Big Dreams le Maria Isabel Sanchez Vegara agus Lisbeth Kaiser.

Chuaigh an t-óstach teilifíse Vernon Kay i gcomhar leis an slabhra bia mear chun feasacht a ardú ar thábhacht litearthacht leanaí. Dúirt sé gur “briseadh croí” é nach raibh leabhair ar bith ag an oiread sin leanaí sa RA.

Dúirt Kay, a bhfuil beirt iníon aige lena bhean chéile, an láithreoir Tess Daly, go bhfuil an t-ádh ar a leanaí féin “go bhfuil neart leabhar acu chun iad a spreagadh agus iad a spreagadh agus iad ag fás aníos, ach i gcás go leor leanaí ar fud na RA, is brónach nach bhfuil an ceann seo. is amhlaidh”.

Fág tagairt