Card Discovery dia manasongadina ny fanambadian'i Thomas Hardy faharoa | Boky


Ireo taratasy manaitra vao haingana nosoratan'ny vadin'i Thomas Hardy faharoa dia manambara ny hafaliany tamin'ny firaisan'izy ireo ary, taty aoriana, ny alahelony noho ny niainany tsy nisy ilay mpanoratra lehibe taorian'ny nahafatesany, ary nanasongadina ihany koa ny faneren'ny haino aman-jery izay niatrehan'ireo olo-malaza efa ho zato taona mahery. lasa.

Tao anatin'ny taratasy nosoratana taoriana kelin'ny fanambadian'izy ireo, i Florence Dugdale dia nanoritsoritra an'i Hardy ho "iray amin'ireo lehilahy tsara fanahy sy maha-olombelona indrindra eran-tany", ary niaiky izy fa nahasarika ny sain'ny mpanao gazety tsy tapaka tany Royaume-Uni sy Etazonia ny lazany.

Ny taratasy nalefa taorian'ny nahafatesan'i Hardy dia ahitana sary mazava momba azy nipetraka tao amin'ny efitrano izay nihaonany tamin'ny vadiny efa maty, bulldog frantsay miondrika eo akaikin'ny afo ho namany tokana.

Ny fanambadian'i Hardy voalohany, an'i Emma Gifford, dia nisarika ny saina bebe kokoa, amin'ny ampahany satria ny ankamaroan'ny asa lehibe nataony, anisan'izany ny "Tononkalo tamin'ny 1912-13" azo ekena, dia nahazo aingam-panahy avy amin'izany.

Mino ny manam-pahaizana fa zava-dehibe ireo taratasy telo vao hita satria manome hevi-baovao momba ny fifandraisany amin'i Florence, mpampianatra sy mpanoratra, tamin'ny taona faramparany.

Ny taratasy voalohany dia nalefan'i Florence avy any Max Gate, tranon'i Hardy ivelan'i Dorchester any Dorset, tamin'ny 10 Febroary 1914, ho an'ny iray tamin'ireo mpianany taloha, Harold Barlow, izay niasa tany Afrika.

Nanoratra toy izao i Florence: “Mety efa novakianao, raha manana gazety anglisy ianao, fa izaho izao no vady mirehareha sy tena faly amin’ilay mpanoratra anglisy lehibe indrindra velona: Thomas Hardy.

"Na dia zokiny lavitra noho izaho aza izy, dia tena fifankatiavana marina izany, amiko, farafaharatsiny, satria heveriko fa tsy tokony hiresaka momba azy aho. Na izany na tsy izany, fantatro fa ny vadiko dia iray amin'ireo tsara fanahy sy maha-olombelona indrindra. olona eto amin'izao tontolo izao. "

Nanoratra ihany koa i Florence momba ny reraky ny olo-malaza sy ny kolontsain'ny haino aman-jery: "Heveriko fa ny tatitra momba ahy sy ny sariko dia navoaka tamin'ny gazety rehetra, araka ny heveriko, tany Angletera. Naseho tamin'ny sarimihetsika aho, nosoratana manerana an'i Amerika. ary Eoropa. Leo an'ity doka ity aho."

Ian Nicol miaraka amin'ny tononkiraNy taratasin'i Florence Dugdale dia novakian'i Ian Nicol, zafikelin'ny mpandray azy, Harold Barlow. Sary: Bridget Nicol/PA

Notazonin'ny zanakavavin'i Barlow, Joséphine Barlow, ireo taratasy ireo, ary hitan'ny zafikeliny, Ian sy Colin Nicol, taorian'ny nahafatesany. Nalefa tany amin'ny Profesora Angelique Richardson ao amin'ny Oniversiten'i Exeter ireo taratasy, izay mitarika ny Hardy Correspondents Project, izay ahitana ireo taratasy misy ifandraisany amin'ny mpanoratra.

Hoy i Richardson: “Tsy dia fahita firy ny tononkira manan-danja toy izany. Manome fahatakarana lalina momba ny fiainana ao amin'ny Max Gate izy ireo ary ny fitiavana sy ny fatiantoka nozarain'i Florence tamin'i Hardy. Izany koa dia mampiseho amintsika bebe kokoa momba an'i Florencia, ny fomba nanambany ny tenany sy ny fahafoizan-tenany tamin'ny vadiny. "

Ny taratasy faharoa sy fahatelo ho an’i Barlow dia nosoratana 18 taona tatỳ aoriana, tamin’ny 1932, efa-taona taorian’ny nahafatesan’i Hardy.

Hoy izy: "Manoratra irery aho tamin'iny alina iny, tao amin'ny efitrano nihaonako tamin'ny vadiko. Omby frantsay kely mikotrika eo akaikin'ny afo, izy no mahatoky ahy ary amin'ny ankapobeny dia namako tokana."

Nanampy toy izao i Florence: “Misaotra anareo tamin’ny teny feno fangorahana nataonareo tamin’ny famoizana lehibe ahy. Nahafinaritra ny niaina niaraka tamin’io toe-tsaina lehibe sy toetra mendri-kaja io. Taorian'ny niainako 14 taona niaraka tamin'ny mpiara-miasa toy izany, dia tsy mahagaga raha mahatsiaro ho manirery aho, ary mahita izao tontolo izao ho foana. "

Nanoratra tamim-pientanentanana tany Florence i Joséphine, zanakavavin'i Harold, 16 taona, tamin'ny 1947, feno fankasitrahana an'i Hardy. Tonga anefa ilay taratasy 10 taona taorian’ny nahafatesan’i Florence ary naverina tamin’ny mpandefa. Ny teny hoe: "trano emty" (sic) dia hita eo amin'ny valopy nosoratan'ny paositra.

Ny karatra dia hapetraka miaraka amin'ny sisa amin'ny fanangonana Hardy an'ny Dorset Museum.

Leave a comment