Mpianatra amin'ny ambaratonga A, mampanantena anareo aho: misy mihoatra noho izany ny fiainana | Candice Carty-Williams | Boky


TEfa nisy fotoan-tsarotra maro teo amin’ny fiainako, saingy tsy nisy sarotra kokoa noho ny fiandrasana ny valin’ny naotiko A. Tsy dia tsara ny fianarako, taratry izany ny naotiko tombanana, ary tsaroako fa natahotra tanteraka ny tsy handeha any amin’ny oniversite aho. Sambany aho no nahatsapa fa tsy izaho no tokony hanapa-kevitra eo amin'ireo lalana samihafa, fa ny hoaviko dia eo am-pelatanan'ny olona iray miasa amin'ny biraom-panadinana.

Noho izany, mazava ho azy fa ny foko dia mirotsaka amin'ireo izay tafiditra amin'ny fiasco amin'ny governemanta A-level tamin'ity herinandro ity. Isan-taona rehefa mandeha ny vanim-potoanan'ny vokatra dia miverina amin'io fotoana io aho. Ny alina tsy mahita tory, marary kibo, mitebiteby, izany rehetra izany. Tsaroako fa resy lahatra aho fa raha tsy nahazo naoty tsara aho dia ho tsinontsinona. IZA mazava ho azy fa Tsy marina izany, saingy tsy afaka nilaza tamiko ianao tamin'izay.

Matetika kokoa noho izay tiako, dia niverina tamin'ny maha-mpianatra izay nahatsapa ho tsy ho tonga amin'izay tiany hahatongavana aho, ka tsy ho afaka hanoratra tantara na hanoratra ity tsanganana ity. Ka ity dia natao ho an'ny mpianatra nahazo naoty tsara na tsia. Mety hieritreritra ianao fa ity fotoana ity dia hamaritra anao ... saingy tsy izany.

Leave a comment