Noho ny fanaintainanao lehibe, iantrao ny fanaintainako kely nataon'i Victoria MacKenzie Review – Epic Paperback | Fiction

Tantara miavaka momba ny vehivavy roa miavaka, ny boky nosoratan'izy ireo, ary ny fomba niainan'ireo boky ireo. Tamin'ny 1934, raha nitady baolina ping pong tao an-tranon'i Lt. Col. William Butler-Bowdon ny vahiny iray, dia nahita ny hany sora-tanana feno an'ny The Book of Margery Kempe. Nandrahona ny hanipy azy tao anaty afo i Butler-Bowdon, ary nilaza hoe "dia mety hahita ramanavy sy baolina ping pong isika isaky ny tiantsika." Soa ihany fa niova hevitra izy ary ny sora-tanana momba ny tantaram-piainana voalohany amin'ny teny anglisy dia azo antoka ao amin'ny British Library.

Teraka tamin'ny 1373, i Margery Kempe, mpanao labiera teo aloha, dia nahita fahitana an'i Kristy izay nahatonga azy hanao fivahiniana masina feno tabataba sy zava-nitranga tany amin'ny Tany Masina, Santiago de Compostela ary Prussia. Nanao akanjo fotsy toy ny virijiny izy, na dia nanana zanaka 14, fara fahakeliny. Imbetsaka izy no notsaraina noho ny fivavahan-diso, saingy nahavita nanohitra tamim-pahombiazana ny fiampangana azy. Ao amin'ny tantara nosoratany voalohany, Victoria MacKenzie dia nanala ity fipoahana mikorontana ity nandritra ny androm-piainany ho tantara mahafinaritra momba ny fitsangatsanganana ara-panahy. Ny Margery vao misondrotra dia miavonavona, marefo, be herim-po, misafotofoto, be resaka, mitsiriritra, mandinika ary tsy azo atao ny tsy ho tia.

Tsy ny azy irery anefa no tantarany. Ny fikatsahana mirenireny an'i Margery dia mihodinkodina eo amin'ny foibe iray tena mangina: ny fiainan'i Julian anchorite avy any Norwich, voafandrika ao anaty efitrano kely ary miaina amin'ny fomba mahomby ny androny ao amin'ny fasany. "Ny masera dia ampakarin'i Kristy ary noho izany dia manana lanonam-panambadiana, fa ny ho lasa vatofantsika dia fahafatesana. Tsy maintsy maty ho an’izao tontolo izao aho.

MacKenzie dia miditra tanteraka ao an-tsain'ny olona iray izay nisafidy ny hahita kely, saingy mahita fatratra. Nanoratra momba ireo fiovana kely amin’ny hazavana izy: “Amin’ny ririnina matin’ny ririnina. Manorotoro ny andro eo anelanelan'ny rantsan-tànany ny alina, mandrombaka ny hazavana. Volana manify mangatsiaka miposaka, taratasy eo amin'ny kintana. Raha alehan'i MacKenzie amin'ny maha-izy azy ny zava-niainan'i Margery, dia ny mifanohitra amin'izany no ataony, miditra amin'ny vatana voahidy mafy mba hahafahan'ny fanahy sy ny fanahy milalao manerana ny tontolon'ny cosmic, ary manokatra ny sain'i Julian goavana ho antsika. Izy dia vehivavy iray izay manana ny fahitan'ny voanjo iray izay "izay rehetra misy" dia nanondro ny teoria Big Bang.

Betsaka ny zavatra nosoratana momba azy roa ireo, saingy matetika no nesorina ho karazana aretin-tsaina na fanoherana ny patriarika ny safidiny. MacKenzie dia miara-miasa amin'izy ireo amin'ny fombany manokana, satria vehivavy roa miezaka mamaha ny fifandirana eo amin'ny fahefana sy ny traikefa. Samy nanana fahitana, “fampisehoana”, izay naniry hizara. Saingy miaina ao anatin'ny fotoana izay mety hitondra famaliana mahatsiravina ny fivilian-dàlana rehetra amin'ny ortodoksa. Misy fifanakalozan-dresaka mahavaky fo eo amin'i Julian sy ny mpitsidika iray eo amoron'ny famoizam-po. Miezaka manome toky azy izy fa tia azy Andriamanitra, kanefa rehefa manontany ny fomba ahafantarany azy izy, dia tsy afaka milaza ny loharanon’ny fahatokiany: ny tenany dia “nahita an’Andriamanitra tamin’ny zavatra rehetra”. “Nanana sakafo hatolotra aho”, hoy izy, “nefa niahotra aho mba hiaro ny tenako.”

Ny tantara dia mitranga manoloana ny valan'aretina pesta, fikomiana ary ny fiakaran'ny Lollards. Boky nesorina izy io, nesorina tao ambadika, nesorina ny haingo Wikipedia izay matetika manakorontana ny tantara foronina, saingy tsapanay isaky ny fehezanteny ny vesatry ny tantara manery sy mamehy ireo vehivavy ireo.

Nolazaiko fa ny tantaran'i Margery dia manodidina an'i Julian, saingy orbite mirehitra afo izy io. Nifandona tamin'ny fifampiresahana maharitra sy tsara tarehy izay misy fotoana mampifamatotra ny fiainana roa. Ny boky dia mifarana amin'ny fanodinkodinana izay mahafinaritra toy ny mahagaga. Ity tantara manify ity dia epika paosy; hovakianao ao anatin'ny fotoana fohy, fa hieritreritra ela be.

Noho ny fanaintainanao lehibe, mamindrà fo amin'ny fanaintainako kely dia famoahana Bloomsbury (£14,99). Mba hanohanana ny libromundo sy ny Observer, mangataha ny kopiao ao amin'ny guardianbookshop.com. Mety mihatra ny saram-pandefasana.

Leave a comment