මගේ පොත ප්‍රකාශයට පත් කරන්නේ කෙසේද?

නිදහස් ලේඛකයෙකුට ප්‍රකාශකයෙකු භාවිතා නොකර ඔවුන්ගේ කෘති ප්‍රකාශයට පත් කළ හැකිය, සංකූලතා නොමැතිව තම පොත් අන්තර්ජාලය හරහා ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට අපේක්ෂා කරන කතුවරුන් සඳහා නිර්මාණය කර ඇති පුළුල් පරාසයක වේදිකා දැනට තිබේ. ඔවුන් ඔබට නිදර්ශන ළමා පොත් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට පවා ඉඩ සලසයි, එවිට ළාබාලතම කියවීමේ සිත් ඇදගන්නාසුළු ලෝකයට ආරම්භ කළ හැකිය, ළමා පොත් ... තවත් කියවීමට

ආබාධිතභාවය පිළිබඳ කතිකාව වෙනස් කිරීම: පොත්වල නියෝජනය වඩා හොඳද? | පොත්

අවසාන වශයෙන් ප්‍රබන්ධ තුළ ආබාධිතභාවය පිළිබඳ හොඳ නියෝජනයක් අපට ලැබෙනවාද? ආබාධ සහිත ලේඛකයන්ට දොරටු විවර කිරීමේ අවශ්‍යතාව ප්‍රකාශන ක්ෂේත්‍රය ප්‍රමාද වී හඳුනාගෙන ඇති බව පෙනේ. සාර්ථක සමාජ මාධ්‍ය ප්‍රචාරණයකින් පසුව, Amazon විසින් මෑතකදී "ආබාධිත ප්‍රබන්ධ" අංශයක් හඳුන්වා දෙන ලදී. කතුවරුන්ගේ සංගමය… තවත් කියවීමට

ආබාධිතභාවය පිළිබඳ කතිකාව වෙනස් කිරීම: පොත්වල නියෝජනය වඩා හොඳද? | පොත්

අවසාන වශයෙන් ප්‍රබන්ධ තුළ ආබාධිතභාවය පිළිබඳ හොඳ නියෝජනයක් අපට ලැබෙනවාද? ආබාධ සහිත ලේඛකයන්ට දොරටු විවර කිරීමේ අවශ්‍යතාව ප්‍රකාශන ක්ෂේත්‍රය ප්‍රමාද වී හඳුනාගෙන ඇති බව පෙනේ. සාර්ථක සමාජ මාධ්‍ය ප්‍රචාරණයකින් පසුව, Amazon විසින් මෑතකදී "ආබාධිත ප්‍රබන්ධ" අංශයක් හඳුන්වා දෙන ලදී. කතුවරුන්ගේ සංගමය… තවත් කියවීමට

ආබාධිතභාවය පිළිබඳ කතිකාව වෙනස් කිරීම: පොත්වල නියෝජනය වඩා හොඳද? | පොත්

අවසාන වශයෙන් ප්‍රබන්ධ තුළ ආබාධිතභාවය පිළිබඳ හොඳ නියෝජනයක් අපට ලැබෙනවාද? ආබාධ සහිත ලේඛකයන්ට දොරටු විවර කිරීමේ අවශ්‍යතාව ප්‍රකාශන ක්ෂේත්‍රය ප්‍රමාද වී හඳුනාගෙන ඇති බව පෙනේ. සාර්ථක සමාජ මාධ්‍ය ප්‍රචාරණයකින් පසුව, Amazon විසින් මෑතකදී "ආබාධිත ප්‍රබන්ධ" අංශයක් හඳුන්වා දෙන ලදී. කතුවරුන්ගේ සංගමය… තවත් කියවීමට

ආබාධිතභාවය පිළිබඳ කතිකාව වෙනස් කිරීම: පොත්වල නියෝජනය වඩා හොඳද? | පොත්

අවසාන වශයෙන් ප්‍රබන්ධ තුළ ආබාධිතභාවය පිළිබඳ හොඳ නියෝජනයක් අපට ලැබෙනවාද? ආබාධ සහිත ලේඛකයන්ට දොරටු විවර කිරීමේ අවශ්‍යතාව ප්‍රකාශන ක්ෂේත්‍රය ප්‍රමාද වී හඳුනාගෙන ඇති බව පෙනේ. සාර්ථක සමාජ මාධ්‍ය ප්‍රචාරණයකින් පසුව, Amazon විසින් මෑතකදී "ආබාධිත ප්‍රබන්ධ" අංශයක් හඳුන්වා දෙන ලදී. කතුවරුන්ගේ සංගමය… තවත් කියවීමට

Paddy Crewe's My Name Is Yip Review: An Accomplished Debut | ප්‍රබන්ධ

"'මගේ නම Yip Tolroy සහ මම ගොළුයි. 2 ඔක්‌තෝබර් 1815 වැනි දින මා උපන් දින සිට මම හඬක්‌ නැගුවේ නැත. ජෝර්ජියා ගෝල්ඩ් රෂ් අතරතුර අර්ධ මිත්‍යා ඇමරිකානු දකුණේ පැවති පැඩී ක්‍රෙව්ගේ අභිලාෂකාමී, සිනමාත්‍මක මංගල නවකතාව මෙලෙසින් ආරම්භ වේ. තවත් කියවීමට

Paddy Crewe's My Name Is Yip Review: An Accomplished Debut | ප්‍රබන්ධ

"'මගේ නම Yip Tolroy සහ මම ගොළුයි. 2 ඔක්‌තෝබර් 1815 වැනි දින මා උපන් දින සිට මම හඬක්‌ නැගුවේ නැත. ජෝර්ජියා ගෝල්ඩ් රෂ් අතරතුර අර්ධ මිත්‍යා ඇමරිකානු දකුණේ පැවති පැඩී ක්‍රෙව්ගේ අභිලාෂකාමී, සිනමාත්‍මක මංගල නවකතාව මෙලෙසින් ආරම්භ වේ. තවත් කියවීමට

Paddy Crewe's My Name Is Yip Review: An Accomplished Debut | ප්‍රබන්ධ

"'මගේ නම Yip Tolroy සහ මම ගොළුයි. 2 ඔක්‌තෝබර් 1815 වැනි දින මා උපන් දින සිට මම හඬක්‌ නැගුවේ නැත. ජෝර්ජියා ගෝල්ඩ් රෂ් අතරතුර අර්ධ මිත්‍යා ඇමරිකානු දකුණේ පැවති පැඩී ක්‍රෙව්ගේ අභිලාෂකාමී, සිනමාත්‍මක මංගල නවකතාව මෙලෙසින් ආරම්භ වේ. තවත් කියවීමට

ලුඩ්විග් විට්ගන්ස්ටයින් විසින් 1914-1916 පුද්ගලික සටහන් පොත් සමාලෝචනය - ලිංගිකත්වය සහ තර්කනය | දර්ශන පොත්

ලුඩ්විග් විට්ගන්ස්ටයින් 1914 අගෝස්තු මාසයේදී ඔහුගේ උපන් රට වන ඔස්ට්‍රියාව-හංගේරියාව රුසියාවට එරෙහිව යුද්ධ ප්‍රකාශ කළ දිනට පසු දින හමුදාවට බැඳුණි. ප්‍රසංග පියානෝ වාදකයෙකු වූ ඔහුගේ සොහොයුරු පෝල්ට සටනේදී ඔහුගේ දකුණු අත අහිමි වූ බව දැනගත් විට ඔහු මාස ​​තුනකට ආසන්න කාලයක් සේවය කරමින් සිටියේය. "ඔහු නැවත නැවතත් ලිවීය ... තවත් කියවීමට

ලුඩ්විග් විට්ගන්ස්ටයින් විසින් 1914-1916 පුද්ගලික සටහන් පොත් සමාලෝචනය - ලිංගිකත්වය සහ තර්කනය | දර්ශන පොත්

ලුඩ්විග් විට්ගන්ස්ටයින් 1914 අගෝස්තු මාසයේදී ඔහුගේ උපන් රට වන ඔස්ට්‍රියාව-හංගේරියාව රුසියාවට එරෙහිව යුද්ධ ප්‍රකාශ කළ දිනට පසු දින හමුදාවට බැඳුණි. ප්‍රසංග පියානෝ වාදකයෙකු වූ ඔහුගේ සොහොයුරු පෝල්ට සටනේදී ඔහුගේ දකුණු අත අහිමි වූ බව දැනගත් විට ඔහු මාස ​​තුනකට ආසන්න කාලයක් සේවය කරමින් සිටියේය. "ඔහු නැවත නැවතත් ලිවීය ... තවත් කියවීමට

A %d බ්ලොග්කරුවන් මේ වගේ: