අගතා අභිරහස 2. බෙංගාලයේ මුතු ඇටය

Agatha Mistery dos පොත මිලදී ගත හැකි ස්ථානය. බෙංගාලයේ ස්ටීවන්සන්ගේ මුතු ඇටය, සර් ස්ටීව්?


Agatha Mistery dos පොත මොකක්ද. බෙංගාලයේ මුතු ඇටය?

බෙංගාලයේ අපූරු මුතු ඇටය කාලි දෙවඟනගේ දේවාලයෙන් සොරකම් කරන ලද අතර අලංකාර ආභරණයේ භාරකරු කිසිවක් නැති බව පෙනේ. අභිරහස් ඥාති සොහොයුරන් ඔවුන්ගේ බෑග් ඇසුරුම් කර ඉන්දියාවට යන පළමු ගුවන් යානයට ගොඩ වේ. එහිදී විකේන්ද්රික රේමන්ඩ් මාමා ඔවුන් එනතුරු බලා සිටින අතර දරුණු වයිපර් සහ කොටි සමඟ හමුවීමක් ...

අගතා අභිරහස 2. බෙංගාලයේ මුතු ඇටය .

Agatha Mistery dos පොත ගැන වැඩි විස්තර. බෙංගාලයේ මුතු ඇටය?

"පොත අගතා අභිරහස 2. බෙංගාලයේ මුතු ඇටය ඩි ලා කතුවැකිය La Galera, SAU ISBN සමඟ 978-84-246-3639-5 (EAN 9788424636395) විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී Stevenson, Sir Steve in Font i Mateu, Laia. මෙම පොත Agatha Mystery හි ලියා ඇත සහ ලබා ගත හැකිය ආකෘතිය Turconi, Stefano, දිග ඇත 144 pginas, බරක් 278 ග්‍රෑම්, මානයන් 208 x 145 මි.මී. සහ ඇත 01-03-2011 පින්තූර."

ස්ටීවන්සන් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති වෙනත් පොත් මොනවාද, සර් ස්ටීව්?

වට්ටම්4 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්6 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්7 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්8 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්9 වන හොඳම විකුණුම් පොත.

SAU හි La Galera වෙතින් කියවන පොත් මිස මොනවාද?

1 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්3 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්4 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්5 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්6 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්9 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්10 වන හොඳම විකුණුම් පොත.

අදහස අත්හැර