අපි ගිනි නිවන භටයන් සෙල්ලම් කරනවා

ෆියෝනා බර්න් විසින් රචිත Let's Play Firefighters පොත මිලදී ගන්නේ කොහෙන්ද?


Let's Play Firefighters පොත කුමක් ගැනද?

ඔබේ කුඩා වීරයා හෝ වීරවරිය සඳහා කදිම ගිනි නිවීමේ කට්ටලය පැමිණ ඇත! වෘත්තියක් තෝරා ගැනීමට කිසි විටෙකත් ඉක්මන් නොවේ. විමර්ශනය කිරීමට වස්තු, එකලස් කිරීමට කෑලි සහ ගිනි නිවන භටයින්ගේ පරිසරය පිළිබඳ මූලික සංකල්ප සෙල්ලම් කිරීමට සහ ඉගෙන ගැනීමට බොහෝ යෝජනා අඩංගු උත්පතන පොතක්. සෑම කැබැල්ලක්ම එය කුමක්ද සහ එය වටින්නේ කුමක්ද යන්න පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීමක් සමඟ ගිනි නිවන භටයාගේ වෘත්තිය පිළිබඳව සම්පූර්ණයෙන් සොයා බැලීම සඳහා ප්‍රහේලිකා ආකෘතියෙන් ඉතා ආකර්ශනීය ක්‍රීඩා පොතක් ඇත.

අපි ගිනි නිවන භටයින් සෙල්ලම් කරනවා .

පොත ගැන වැඩි විස්තර අපි ගිනි නිවන භටයින් සෙල්ලම් කරමුද?

"පොත අපි ගිනි නිවන භටයන් සෙල්ලම් කරනවා ඩි ලා කතුවැකිය La Galera, SAU ISBN සමඟ 978-84-246-6293-6 (EAN 9788424662936) විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී මූලික කරුණු වලින් ෆියෝනා බර්න්. මෙම පොත පොතේ ලියා ඇත සහ ලබා ගත හැකිය ගැලී ආකෘතිය, දිග ඇත 6 pginas, බරක් 788 ග්‍රෑම්, මානයන් 245 x 280 මි.මී. සහ ඇත 19-09-2018 පින්තූර."

ෆියෝනා බර්න් ලියා ඇති වෙනත් පොත් මොනවාද?

7 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
9 වන හොඳම විකුණුම් පොත.

La Galera, SAU විසින් විකුණන ලද නමුත් පොත් මොනවාද?

1 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්3 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්4 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්5 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්6 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්9 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්10 වන හොඳම විකුණුම් පොත.

අදහස අත්හැර