අමතක වූ හඬවල්

පරිමාව මිලදී ගැනීමට කොහෙන්ද අල්වාරෙස් අල්වාරෙස්, මොනිකාගේ අමතක වූ කටහඬ?


The Forgoten Voices පරිමාව කුමක්ද?

THE FORGOTTEN Voices හි කතුවරුන් යනු ගණන් කළ නොහැකි ටැබ්වල ගිලී ඇති විචක්ෂණශීලී අවංකභාවයක් ආලෝකයට ගෙන ඒමේ ආශාව සමඟ සූදානම් වීමේ පළමු සතිවල ළදරුවෙකු අහිමි වීමේ අත්දැකීම පුළුල් හා කල්පනාකාරී ආකාරයකින් ප්‍රවේශ වන කාන්තාවන් ය.

අමතක වූ හඬවල් .

පරිමාව අමතක වූ හඬ පිළිබඳ තොරතුරු?

"පොත අමතක වූ හඬවල් ඩි ලා කතුවැකිය කතුවැකිය Ob Stare ISBN සමඟ 978-84-941826-1-7 (EAN 9788494182617) විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී Álvarez Álvarez, Mónica in Undefined.. මෙම පොත ස්පාඤ්ඤයේ ලියා ඇත සහ ලබා ගත හැකිය ආදර ලිපි ආකෘතිය, දිග ඇත 296 pginas, බරක් 360 ග්‍රෑම්, මානයන් 21 x 14 මි.මී. සහ ඇත 23-06-2014 පින්තූර."

Álvarez Álvarez, Mónica ලියා ඇති වෙනත් පොත් මොනවාද?

2 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
මීදුම සහිත වනාන්තරය
  • ඇමසන් ප්‍රයිම් වීඩියෝව (ඉල්ලුම මත වීඩියෝව)
  • Monica Alvarez Franco (අධ්‍යක්ෂක)
වට්ටම්5 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්7 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්9 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්10 වන හොඳම විකුණුම් පොත.

Editorial Ob Stare ප්‍රකාශන ආයතනයේ වැඩිපුරම කියවූ පොත් මොනවාද?

වට්ටම්1 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
5 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
10 වන හොඳම විකුණුම් පොත.

අදහස අත්හැර