උත්තරීතර මහා පුණ්‍ය මණ්ඩලය විසින් ප්‍රදානය කරන ලද මතකය

උත්තරීතර මහා පුණ්‍ය මණ්ඩලය විසින් පිරිනමනු ලබන මතකය වැඩ මිලදී ගන්නේ කොහෙන්ද?


උත්තරීතර මහා පුණ්‍ය මණ්ඩලය විසින් පිරිනමනු ලබන මතකය පිළිබඳ වැඩකටයුතු මොනවාද?

මෙය 1923 සිට පෙර ප්‍රකාශිත කෘතියක ප්‍රතිනිෂ්පාදනයකි. මෙම කෘතියේ නැතිවූ හෝ නොපැහැදිලි පිටු, දුර්වල තත්ත්වයේ රූප, වැරදි සලකුණු යනාදී වරින් වර කැළැල් තිබිය හැක. අලුත්ම උපාංගයේ කොටසක් වූ හෝ ඩිජිටල්කරණ ක්‍රියාවලිය මගින් හඳුන්වා දෙන ලදී. මෙම කාර්යය සංස්කෘතිකමය වශයෙන් වැදගත් යැයි අපි විශ්වාස කරන අතර, එහි අසම්පූර්ණකම් තිබියදීත්, ලොව පුරා මුද්‍රිත කෘති සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා අපගේ අඛණ්ඩ කැපවීමේ කොටසක් ලෙස අපි එය නැවත මුද්‍රණය කිරීමට තෝරාගෙන ඇත. සංරක්ෂණ ක්‍රියාවලියේ අසම්පූර්ණකම පිළිබඳ ඔබේ අවබෝධය අපි අගය කරන අතර ඔබ මෙම වටිනා කාර්යය භුක්ති විඳිනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වෙමු. ++++ මෙම මාතෘකාව සඳහා ග්‍රන්ථ නාමාවලියේ විවිධ හඳුනාගැනීමේ ක්ෂේත්‍රවලින් පහත දත්ත සම්පාදනය කර ඇත. මෙම දත්ත මුද්දර හඳුනාගැනීම සඳහා සහාය වීමට අමතර මෙවලමක් ලෙස සපයා ඇත: ++++ උත්තරීතර මහා පුණ්‍ය මණ්ඩලය විසින් ප්‍රදානය කරන ලද මතකය: වැඩි වාසි සහ වඩා හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා දෙන, ඔවුන්ගේ සියලු දිගු වලදී ඔවුන් එකිනෙකා සමඟ සංසන්දනය කිරීම,... රෝගීන්ට උපකාර කිරීමේ සහ සුව කිරීමේ ක්‍රමය... රෝහල්වල, U ඒ ගෘහ සත්කාරකත්වය ? … ජෝස් ඇන්ටෝනියෝ පයිකර් බර්ගෝස් මුද්‍රණාලය, 1820

පුණ්‍යායතනයේ උත්තරීතර මහා සභාව විසින් ලබා දෙන මතකය .

උත්තරීතර මහා පුණ්‍ය මණ්ඩලය විසින් පිරිනමන මතකය පිළිබඳ වැඩි විස්තර?

"පොත උත්තරීතර මහා පුණ්‍ය මණ්ඩලය විසින් ප්‍රදානය කරන ලද මතකය ඩි ලා කතුවැකිය Nabu Press ISBN සමඟ 978-1-277-82366-0 (EAN 9781277823660) විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී Piquer, ස්පාඤ්ඤයේ Jose AntonioIBD. මෙම පොත ස්පාඤ්ඤ භාෂාවෙන් ලියා ඇත සහ ලබා ගත හැකිය Softcover හෝ Pocket ආකෘතිය, දිග ඇත 270 pginas, බරක් 489 ග්‍රෑම්, මානයන් 2460 x 1890 මි.මී. සහ ඇත 13-03-2012 පින්තූර."

Piquer, Jose AntonioIBD විසින් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති වෙනත් පොත් මොනවාද?

වට්ටම්1 වන හොඳම විකුණුම් පොත.

වැඩියෙන්ම කියවන Nabu Press පොත් මොනවාද?

වට්ටම්2 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
10 වන හොඳම විකුණුම් පොත.

අදහස අත්හැර