ඒකාධිපතිත්වයේ සෙවනැල්ලේ

ROUQUIÉ, ALAIN විසින් A LA SOMBRA DE LAS DICTATADURAS පොත මිලදී ගන්නේ කොහෙන්ද?


ඒකාධිපතිත්වයේ සෙවනැල්ල පොත කුමක් ගැනද?

අත්තනෝමතික ආණ්ඩු දශක ගණනාවකට පසුව, නවසිය අසූව දශකයේ සිට, ලතින් ඇමරිකාවේ රටවල් ටිකෙන් ටික ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්ෂේත්‍රයට ඇතුළත් විය. කෙසේ වෙතත්, මෙම ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කරන ලද ඉල්ලීම් සම්පුර්ණයෙන්ම නියෝජිත පාලන තන්ත්‍ර පිහිටුවා නැත, ඔවුන් ඔවුන්ගේ සිරකරුවන් නොවේ නම්, ඒකාධිපතිත්වයේ උරුමක්කාරයන් වේ. Alain Rouquié පවසන පරිදි: “ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ස්වභාවධර්මයේ කොටසක් නොවේ. එය අත්හදා බැලීම් සහ අසාර්ථකත්වය මගින් ඉදිරියට යන සංකීර්ණ හා භයානක සංස්කෘතික නිර්මිතයකි. ආඥාදායකත්වයේ සෙවණෙහි, නිර්මාණකරු ලතින් ඇමරිකාවේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය මුහුණ දෙන බහුවිධ අභියෝග ඔහුගේ උත්පත්ති සහ සුවිශේෂත්වය තුළ ග්‍රහණය කර ගැනීමට උත්සාහ කරයි. එය පැහැදිලිව සහ නිශ්චිතව, දකුණු ඇමරිකානු අත්දැකීමෙන්, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රමය, එහි පරස්පරතා සහ එහි සීමාවන් පිළිබඳ පරාවර්තනයේ අංගයන් ඉදිරිපත් කරයි.

ඩික්ටේචර්ස් සෙවනේ .

ආඥාදායකත්වයේ සෙවනැල්ල පොත ගැන වැඩි විස්තර?

"පොත ඒකාධිපතිත්වයේ සෙවනැල්ලේ ඩි ලා කතුවැකිය ආර්ථික සංස්කෘතික අරමුදල ISBN සමඟ 978-950-557-870-2 (EAN 9789505578702) විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී ROUQUIÉ, ALAIN the in . මෙම පොත ප්රතිපත්ති සහ නීති වැඩ කොටසෙහි ලියා ඇත සහ ලබා ගත හැකිය ආකෘතිය , දිග ඇත පිටු, බරක් 01-01-2011, මානයන් 360 සහ ඇත රූප."

ROUQUIÉ, ALAIN ලියා ඇති වෙනත් පොත් මොනවාද?

FONDO DE CULTURA ECONÓMICA හි කියවා ඇති පොත් මොනවාද?

වට්ටම්1 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්7 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්9 වන හොඳම විකුණුම් පොත.

අදහස අත්හැර