ජල්නා පදනම

ජල්නා පදනම පොත සොයා ගත හැක්කේ කොතැනින්ද? ද ෆවුන්ඩේෂන් ඔෆ් ජල්නා පොත කුමක් ගැනද? ඇඩ්ලින් උසාවිය ඉන්දියාවේ මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ උපන් කැප්ටන් වයිට්ඕක් සමඟ විවාහ වූ විට, ඇගේ ජීවිතය සැතපුම් දහස් ගණනක් සහ දහස් ගණනක් තරම් විශාල හැරීමක් සිදුවනු ඇතැයි ඇයට සිතාගත නොහැකිය. තවත් කියවීමට

A %d බ්ලොග්කරුවන් මේ වගේ: