ජොආන් මිරෝගේ කුඩා කතාව

Little history of Joan Miro de Duran i Riu, Fina පොත සොයා ගත හැක්කේ කොතැනින්ද? Little history of Joan Miro පොත කුමක් ගැනද? . Little history of Joan Miro පොත ගැන වැඩි විස්තර? “ISBN 978-84-85984-21-3 ( EAN 9788485984213 ) සමඟ ප්‍රකාශක කතුවැකි Mediterrània වෙතින් Joan Miro හි Little ඉතිහාසය පොත ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී ... තවත් කියවීමට

පිකාසෝගේ කුඩා ඉතිහාසය

Duran i Riu, Fina විසින් රචිත A Little History of Picasso පොත සොයා ගත හැක්කේ කොතැනින්ද? A Little History of Picasso පොත කුමක් ගැනද? මෙම කුඩා ඉතිහාසය වැඩිහිටියන්ට සහ ළමයින්ට මාලාගා හි චිත්‍ර ශිල්පියා වන පැබ්ලෝ රූයිස් පිකාසෝ, බාර්සිලෝනා හි ඔහුගේ පළමු පියවරේ සිට පැරිසියට යාම දක්වා ජීවිතයේ හා කාර්යයේ වඩාත්ම කැපී පෙනෙන ලක්ෂණ පැහැදිලි කරයි. තවත් කියවීමට

A %d බ්ලොග්කරුවන් මේ වගේ: