කැටලන්වරුන්ගේ කෝපයට පත් කතාව

LA HISTORIA INDIGNADA DELS CATALANS පොත මිලදී ගන්නේ කොහෙන්ද?


The INDIGNATED STORY OF THE CATALANS පොත කුමක් ගැනද?

කැටලන්වරුන්ගේ කෝපයට පත් කතාව .

LA HISTÒRIA INDIGNADA DELS CATALANS පොත ගැන වැඩි විස්තර?

"පොත කැටලන්වරුන්ගේ කෝපයට පත් කතාව ඩි ලා කතුවැකිය Rafael Dalmau, සංස්කාරක ISBN සමඟ 978-84-232-0773-2 (EAN 9788423207732) විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී ESCURA I DALMAU, XAVIER in Paperback හෝ Pocket. මෙම පොත ස්පාඤ්ඤයේ ලියා ඇත සහ ලබා ගත හැකිය Al Guió del Temps ආකෘතිය, දිග ඇත 01-11-2012 පිටු, බරක් 238, මානයන් 195 x 135 මි.මී. සහ ඇත රූප."

ESCURA I DALMAU, XAVIER ලියා ඇති වෙනත් පොත් මොනවාද?

කර්තෘ රෆායෙල් ඩල්මාව්ගේ වැඩියෙන්ම අලෙවි වන පොත් මොනවාද?

වට්ටම්3 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්6 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්8 වන හොඳම විකුණුම් පොත.

අදහස අත්හැර