කුරුලු

කුරුල්ලා පරිමාව මිලදී ගැනීමට කොහෙද?


කුමන රථවාහන පරිමාව කුරුල්ලා?

බර්ඩ්, ට්‍රයම්ෆ් ඔෆ් චාලි පාකර් ලොව ශ්‍රේෂ්ඨ සැක්සෝෆෝන වාදකයකුගේ කෙටි සූරාකෑම් විමර්ශනය කරයි, මූලික වශයෙන් අවධානය යොමු කරන්නේ ඔහුගේ කාලයේ තේරුම් නොගත් සහ ඔහුගේ ඝාතනයේ සිට දිගටම අධ්‍යයනය කරන ලද පෙරළිකාර සංගීත ඥානය කෙරෙහි ය. ගැරී ගිඩින්ස් පාකර්ගේ ජීවිතය සහ සංගීත ප්‍රයත්නයන් විශ්ලේෂණය කරන විශාල ගැඹුර විදහා දක්වන කලින් ප්‍රකාශයට පත් නොකළ කලා කෘති රාශියක් මෙම වෙළුමේ අඩංගු වේ.

කුරුල්ලා .

පරිමාව කුරුල්ලා පිළිබඳ තොරතුරු?

"පොත කුරුලු ඩි ලා කතුවැකිය ඇල්බා කතුවැකිය ISBN සමඟ 978-84-8428-380-5 (EAN 9788484283805) විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී Giddins, Gary in Gurneys against Time. මෙම පොත පොතේ ලියා ඇත සහ ලබා ගත හැකිය ආකෘතිය Vilalta Guart, Ramon, දිග ඇත 01-05-2008 පිටු, බරක් 184, මානයන් 302 ග්‍රෑම් සහ ඇත රූප."

Giddins ලියා ඇති වෙනත් පොත් මොනවාද, Gary?

වට්ටම්5 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
7 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
8 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
9 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
10 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
ජෑස්ගේ දර්ශන: පළමු සියවස
  • හොද කොන්දේසි වල භාවිතා කරන ලද පොත

ඇල්බා කතුවැකියේ වැඩිපුරම කියවූ පොත් මොනවාද?

වට්ටම්3 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
4 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
La Casa De Bernarda Alba (Hispanic Classics)
  • හොද කොන්දේසි වල භාවිතා කරන ලද පොත
වට්ටම්8 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්10 වන හොඳම විකුණුම් පොත.

අදහස අත්හැර