කෙට්ටු නිෂ්පාදන. පියවරෙන් පියවර

Lean Manufacturing පරිමාව සොයා ගත හැකි ස්ථානය. Socconini Pérez Gómez, Luis Vicente ගේ පියවරෙන් පියවර?


මොන ගණිකා වෘත්තියෙන්ද එයා Lean Manufacturing ගත්තෙ. පියවරෙන් පියවර?

මෙම පරිමාව සීමා කිරීමට මට භාවිතා කළ හැකි වචනය පරිචයයි. කෙට්ටු ශිෂ්ටාචාරයට අලුත් අය සඳහා අත්පොතක් ලෙස ප්රයෝජනවත් වේ. ශිල්පීය ක්‍රම සහ මෙවලම්වල භාවිතා වන භාෂාව ඔවුන්ගේ අවබෝධය පහසු කරයි. ඊට අමතරව, එය ක්රමවේදයක් ස්ථාපිත කිරීමට කළමනාකරණය කරයි

කෙට්ටු නිෂ්පාදනය. පියවරෙන් පියවර .

පරිමාව පිළිබඳ තොරතුරු Lean Manufacturing. පියවරෙන් පියවර?

"පොත කෙට්ටු නිෂ්පාදන. පියවරෙන් පියවර ඩි ලා කතුවැකිය ICG Marge ISBN සමඟ 978-84-17903-03-9 (EAN 9788417903039) විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී Socconini Pérez Gómez, Luis Vicente in Paperback හෝ Paperback. මෙම පොත ස්පාඤ්ඤයේ ලියා ඇත සහ ලබා ගත හැකිය ආකෘතිය කළමනාකරණය කරන්න, දිග ඇත 308 pginas, බරක් 579 ග්‍රෑම්, මානයන් 240 x 170 මි.මී. සහ ඇත 03-06-2019 පින්තූර."

Socconini Pérez Gómez, Luis Vicente ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති වෙනත් පොත් මොනවාද?

වට්ටම්4 වන හොඳම විකුණුම් පොත.

ICG Marge හි වැඩියෙන්ම අලෙවි වන පොත් මොනවාද?

අදහස අත්හැර