කොනන් ද ලෙජන්ඩ් අංක 04/12

Busiek, Kurt / Howard, Robert E. / Nord, Cary විසින් රචිත Conan The Legend අංක 04/12 පොත සොයා ගන්නේ කොහෙන්ද?


කොනන් ද ලෙජන්ඩ් අංක 04/12 පොත කුමක් ගැනද?

Conan: The Legend හි සිව්වන වෙළුම Robert E. Howard ගේ චරිත අනුවර්තනයන් හි ප්‍රධානියා වූ Kurt Busiek ගේ කාලය අවසන් කරයි. එය මෙම කොනන් ද බාබේරියන් කතා මාලාවේ ඉතිහාසය ගොඩනැගීමට කැරි නෝර්ත් සමඟ එක්වන ටිම් ට්‍රෲමන්ට (හෝක්වර්ල්ඩ්) ඉඩ සලසයි. Hellboy හි නිර්මාතෘ මයික් මිග්නෝලාගේ කතාවක් ද එයට ඇතුළත් ය.

කොනන් ද ලෙජන්ඩ් අංක 04/12 .

කොනන් ද ලෙජන්ඩ් අංක 04/12 පොත පිළිබඳ තොරතුරු?

"පොත කොනන් ද ලෙජන්ඩ් අංක 04/12 ඩි ලා කතුවැකිය Planeta Comic ISBN සමඟ 978-84-684-0018-1 (EAN 9788468400181) විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී ස්පාඤ්ඤයේ Busiek, Kurt / Howard, Robert E. / Nord, Cary el. මෙම පොත ස්පාඤ්ඤ භාෂාවෙන් ලියා ඇත සහ ලබා ගත හැකිය කාටෝන ආකෘතිය, දිග ඇත 200 pginas, බරක් 630 ග්‍රෑම්, මානයන් 257 x 168 මි.මී. සහ ඇත 26-10-2011 පින්තූර."

Busiek, Kurt / Howard, Robert E. / Nord, Cary ලියා ඇති වෙනත් පොත් මොනවාද?

Planeta Cómic ප්‍රකාශන ආයතනයේ වැඩියෙන්ම අලෙවි වන පොත් මොනවාද?

වට්ටම්1 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
2 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්3 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්5 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්6 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්7 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්8 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්9 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්10 වන හොඳම විකුණුම් පොත.

අදහස අත්හැර