සැලසුම් ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම, පූර්ව අනතුරු ඇඟවීම් සහ බංකොලොත්භාවය

AZNAR GINER, EDUARDO විසින් ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ සැලසුම්, පූර්ව අනතුරු ඇඟවීම් සහ බංකොලොත් භාවය යන පොත මිලදී ගන්නේ කොහෙන්ද? ප්‍රතිව්‍යුහගත සැලසුම්, පූර්ව අනතුරු ඇඟවීම් සහ බංකොලොත් භාවය යන පොත කුමක්ද? . ප්‍රතිව්‍යුහගත සැලසුම්, පූර්ව අනතුරු ඇඟවීම් සහ බංකොලොත් භාවය පොත ගැන වැඩි විස්තර? “ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ සැලසුම්, පූර්ව අනතුරු ඇඟවීම් සහ ප්‍රකාශන ආයතනයේ බංකොලොත්භාවය පිළිබඳ පොත කතුවැකිය Tirant Lo Blanch සමඟ… තවත් කියවීමට

හොඳ අයිතිය (හෝ ඩේවිඩ් ගේල්ගේ මරණ දෙක)

The Good Right (හෝ ඩේවිඩ් ගේල්ගේ මරණ දෙක) පොත සොයා ගන්නේ කොහෙන්ද? හොඳ නීතිය (හෝ ඩේවිඩ් ගේල්ගේ මරණ දෙක) පොත කුමක් ගැනද? . The Good Right (හෝ ඩේවිඩ් ගේල්ගේ මරණ දෙක) පොත ගැන තොරතුරු? "The Good Law පොත (හෝ ඩේවිඩ්ගේ මරණ දෙක... තවත් කියවීමට

යුක්තිය රජය, පොලිස් බලය

යුක්තිය, පොලිස් බලය යන පොත මිලදී ගත හැක්කේ කොතැනින්ද? යුක්තිය, පොලිස් බලය යන පොත කුමක් ගැනද? . යුක්තිය, පොලිස් බලය පොත ගැන වැඩි විස්තර? ISBN 978-84-9190-505-9 ( EAN 9788491905059 ) සමඟ කතුවැකිය කතුවැකිය Tirant lo Blanch හි Government of Justice පොත... තවත් කියවීමට

අධිකරණ නීති I

Montero Aroca, Juan / Gómez Colomer, Juan Luis / Barona Vilar, Silvia විසින් රචිත Jurisdictional Law I පොත මිලදී ගන්නේ කොහෙන්ද? මම අධිකරණ බල නීති පොත කුමක් ගැනද? . අධිකරණ නීති I පොත පිළිබඳ තොරතුරු? "අධිකරණ නීතිය I පොත ප්‍රකාශන ආයතනයේ කතුවැකිය Tirant lo Blanch සමග ISBN 978-84-1313-921-0 (EAN 9788413139210 ) … තවත් කියවීමට

Valencian ප්‍රජාව තුළ දේශපාලනය සහ රජය

ෆ්‍රාන්ච් අයි ෆෙරර්, විසන්ට් විසින් රචිත Valencian ප්‍රජාව තුළ දේශපාලනය සහ රජය යන පොත මිලදී ගන්නේ කොහෙන්ද? වැලෙන්සියානු ප්‍රජාව තුළ දේශපාලනය සහ රජය යන පොත කුමක් ගැනද? . Valencian Community හි Politics and Government යන පොත පිළිබඳ තොරතුරු? “කර්තෘ ටිරන්ට් ප්‍රකාශන ආයතනයේ වැලෙන්සියානු ප්‍රජාව තුළ දේශපාලනය සහ රජය යන පොත… තවත් කියවීමට

සිවිල් නීති පාඨමාලාව I

සිවිල් නීති පාඨමාලාව I පොත මිලදී ගැනීමට කොහෙද? මම සිවිල් නීති පාඨමාලා පොත කුමක්ද? . සිවිල් නීති පාඨමාලාව I පොත ගැන වැඩි විස්තර? “ISBN 978-84-1397-834-5 ( EAN 9788413978345 ) සමඟින් කතුවැකිය Tirant Lo Blanch විසින් Curse on Civil Law I පොත ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද්දේ VV.AA විසිනි. එම … තවත් කියවීමට

The Exorcist හුදෙක් ත්‍රාසජනක නවකතාවක් හෝ චිත්‍රපටයක්ද?

The Exorcist පොත ත්‍රාසජනක නවකතාවක් හෝ චිත්‍රපටියක් මිලදී ගන්නේ කොහෙන්ද ?? The Exorcist පොත කුමක් ගැනද?භීෂණ නවකතාවක් හෝ චිත්‍රපටයක්ද? . The Exorcist පොත පිළිබඳ වැඩි විස්තර හුදෙක් ත්‍රාසජනක නවකතාවක් හෝ චිත්‍රපටයක් ද? “The Exorcist පොත ත්‍රාසජනක නවකතාවක් හෝ චිත්‍රපටයක්ද? ප්‍රකාශකයාගෙන්... තවත් කියවීමට

Hosé María Castán Vázquez ට උපහාරය. ලිබර් ඇමිකෝරම්

Hosé María Castán Vázquezට උපහාර පොත මිලදී ගත හැකි ස්ථානය. Liber Amicorum? Hosé María Castán Vázquez ට උපහාර පොත කුමක් ගැනද? Liber Amicorum? . Tribute to José María Castán Vázquez පොත ගැන වැඩි විස්තර. Liber Amicorum? “Tribute to Hosé María Castán Vázquez යන පොත. ප්‍රකාශන ආයතනයේ Liber Amicorum කතුවැකිය Tirant lo Blanch… තවත් කියවීමට

ස්පාඤ්ඤයේ විවේක හා ක්රීඩා

ස්පාඤ්ඤයේ විවේක හා ක්රීඩා පොත සොයා ගන්නේ කොහෙන්ද? ස්පාඤ්ඤයේ විවේක හා ක්‍රීඩා පොත කුමක් ගැනද? . ස්පාඤ්ඤයේ විවේක හා ක්රීඩා පොත පිළිබඳ තොරතුරු? “ISBN 978-84-8002-355-9 (EAN 9788480023559) සමඟ ප්‍රකාශන ආයතනයේ කතුවැකිය Tirant lo Blanch වෙතින් Ocio y deporte en España පොත ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද්දේ ජුවාන් රමොන් විසිනි. තවත් කියවීමට

ප්රජා නිර්මාණය

Guillermo Palao Moreno/Mario Clemente Meoro/Alberto D. Arrufat Cárdava/Gracia María Ibáñez Román/Jose I. Izquierdo Peris/Beatriz Larriba Hinojar/Elena විසින් රචිත Community Design පොත සොයා ගන්නේ කොහෙන්ද? Community Design පොත කුමක් ගැනද? . Community Design පොත ගැන වැඩි විස්තර? "ISBN 978-84-8442-939-5 සමඟින් The Community Design of the Editorial Editorial Tirant lo Blanch යන පොත ... තවත් කියවීමට

A %d බ්ලොග්කරුවන් මේ වගේ: