මාර්ක් ෆිෂර්ගේ මගේ ජීවිතයේ අවතාර: දරුණු බුද්ධිමත් සංස්කෘතික සංජානන | රචනා

2017 දී ඔහුගේ මරණයෙන් පසු, මාර්ක් ෆිෂර් ජාතික නිධානයක් ලෙස කීර්තියක් ලබා ඇත. වාමාංශික සංස්කෘතික විවේචකයෙකු ලෙස ඔහුගේ වැඩ කටයුතු විශේෂයෙන්ම තරුණයින් (ෆිෂර්ගේ බිතුසිතුවම් ඔහු ඉගැන්වූ ලන්ඩනයේ බර්ක්බෙක් විශ්ව විද්‍යාලය අලංකාර කරයි) ඔවුන්ගේ වීරයෙකු ලෙස ඔහුව වැළඳගෙන ඇත. කෙසේ වෙතත්, ඔහුගේ පොත් ... තවත් කියවීමට

A %d බ්ලොග්කරුවන් මේ වගේ: