දුරස්ථ අධ්‍යාපනය පිළිබඳ දැනුම

Vania BenIBD විසින් රචිත දුරස්ථ අධ්‍යාපනය පිළිබඳ දැනුම පොත ලබා ගන්නේ කොහෙන්ද?


දුරස්ථ අධ්‍යාපනය පිළිබඳ දැනුම පොත කුමක් ගැනද?

විද්‍යාව හා තාක්‍ෂණය ප්‍රාථමික නිෂ්පාදන බලවේග ලෙස ශීඝ්‍රයෙන් වර්ධනය වීම සමාජයේ ජීවිතයේ හා දැනුමෙහි වෙනසක් ඇති කිරීමට හේතු වී තිබේ. මෙය වෘත්තීය අංශයේ සහ විශේෂයෙන් දුරස්ථ අධ්‍යාපනයේ අත්‍යවශ්‍ය අඛණ්ඩ පුහුණුව සඳහා ආයෝජනය කිරීමට අධ්‍යාපන ආයතනවලට බල කරයි. දැනුම යනු කුමක්ද සහ එය ඉතිහාසය පුරා නියෝජනය කර ඇති ආකාරය පිළිබඳව බහුවිධ සංකල්ප ඇත. දකුණු ඇමරිකානු සහ යුරෝපීය අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයට එහි දායකත්වය වැනි දැනුමේ අංශ ඉදිරිපත් කර ඇති මෙම අධ්‍යයනය කියවීමට මම ඔබට ආරාධනා කරමි.

දුරස්ථ අධ්‍යාපනය පිළිබඳ දැනුම .

දුරස්ථ අධ්‍යාපනය පිළිබඳ දැනුම පොත ගැන වැඩි විස්තර?

"පොත දුරස්ථ අධ්‍යාපනය පිළිබඳ දැනුම ඩි ලා KS OmniScriptum ප්‍රකාශනය ISBN සමඟ 978-3-659-05848-6 (EAN 9783659058486) විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී වැනියා BenIBD in . මෙම පොත ලියා ඇත සහ ලබා ගත හැකිය ස්පාඤ්ඤ ආකෘතිය, දිග ඇත පිටු, බරක් , මානයන් 01-11-2012 සහ ඇත රූප."

Vania BenIBD ලියා ඇති වෙනත් පොත් මොනවාද?

KS OmniScriptum Publishing වෙතින් විකුණන ලද පොත් මොනවාද?

1 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
KS මෙවලම් සම්භාව්‍ය මෙවලම් කට්ටලය 179 කෑලි කට්ටලය 1/4 "+3/8" +1/2 "
  • ද්රව්ය: ක්රෝම් වැනේඩියම්
  • සම්පූර්ණ කට්ටලයට ඇතුළත් වන්නේ:
  • ඇලන් යතුර, කෙටි: 1,3 මි.මී.; 1,5 මි.මී.; 2mm; 2,5mm; 3mm; 4 මි.මී.; 5 මි.මී
  • 1/2 "දිගුව: 125mm, 250mm
  • සාමාන්‍ය "spark plug socket wrenches: 16mm; 21mm

අදහස අත්හැර