නව යොවුන් විය

නව යොවුන් වියේ අත්පොත සොයා ගන්නේ කොහෙන්ද?


නව යොවුන් වියේ අත්පොත කුමන සාකච්ඡා වලින්ද?

මෙම නව අදියර දෙමාපියන්ට සහ ඔවුන්ගේ දරුවන්ට එල්ල කරන සියලු අභියෝගවලට මුහුණ දීම සඳහා අගතීන්ගෙන් ඈත් වූ සැබවින්ම ප්‍රයෝජනවත් සහ ප්‍රායෝගික අත්පොතක්. වැඩිවිය පැමිණීම සහ නව යොවුන් විය යනු සැකයන්ගෙන් පිරුණු සංකීර්ණ අවධියකි. මෙම නිදර්ශන අරමුණ දෙමාපියන්ට සහ යෞවනයන්ට මෙම වෙනස්වන උල්පත් සාර්ථක ලෙස සැරිසැරීමට උපකාර කිරීම සඳහා පැහැදිලි උපදෙස් සහ රැකවරණය ලබා දෙයි. චිත්තවේගීය යහපැවැත්ම, ශරීර වෙනස්කම්, අන්තර්ජාල ආරක්ෂාව, අවංක ගතිකත්වය සහ විවිධාංගීකරණය, සබඳතා, ලිංගිකත්වය සහ සාර්ථකත්වය, වෙනත් බොහෝ මාතෘකා අතර, සරලව සහ ප්‍රභාෂාවකින් තොරව පැහැදිලි සහ තොරතුරු සහිත නිදර්ශන සහිතව පැහැදිලි කර ඇත. මෙම නව අදියර දෙමාපියන්ට සහ ඔවුන්ගේ දරුවන්ට එල්ල කරන සියලු අභියෝගවලට මුහුණ දීම සඳහා අගතීන්ගෙන් ඈත් වූ සැබවින්ම ප්‍රයෝජනවත් සහ ප්‍රායෝගික අත්පොතක්.

නව යොවුන් විය .

අත්පොත යොවුන් විය ගැන වැඩි විස්තර?

"පොත නව යොවුන් විය ඩි ලා කතුවැකිය DK ISBN සමඟ 978-0-241-31239-1 (EAN 9780241312391) විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී Winston, Robert in Paperback හෝ Paperback. මෙම පොත ස්පාඤ්ඤයේ ලියා ඇත සහ ලබා ගත හැකිය සුවතා ආකෘතිය, දිග ඇත 12-02-2018 පිටු, බරක් 256, මානයන් 240 x 200 මි.මී. සහ ඇත රූප."

වින්ස්ටන් ලියා ඇති වෙනත් පොත් මොනවාද, රොබට්?

4 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
5 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්7 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
9 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
ඉතිහාසයේ තීන්දුව
  • ඇමසන් ප්‍රයිම් වීඩියෝව (ඉල්ලුම මත වීඩියෝව)

වැඩිපුරම කියවන DK පොත් මොනවාද?

වට්ටම්1 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්6 වන හොඳම විකුණුම් පොත.

අදහස අත්හැර