පරිපාලන සහ විනය අනුමත කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටි උපදේශක සඳහා ප්‍රායෝගික අත්පොත (කඩදාසි + විද්‍යුත් පොත)

පරිපාලන සහ විනය අනුමත කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටි උපදේශකගේ Vade Mecum ප්‍රායෝගික අත්පොත (කඩදාසි + විද්‍යුත් පොත) ලබා ගන්නේ කොහෙන්ද?


පරිපාලන සහ විනය අනුමත කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටි (පත්‍ර + විද්‍යුත් පොත) උපදේශකයාගේ වැඩ් මෙකම් ප්‍රායෝගික අත්පොත ලබා ගන්නේ කුමක් ද?

අනුමත කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටි උපදේශක සඳහා ප්‍රායෝගික අත්පොතෙහි අන්තර්ගතය ?? එය සාමාන්‍යයෙන් හෝ අහඹු ලෙස දඬුවම් දීමේ පෑන අදින්න ක්‍රියාපටිපාටියකට උපදෙස් දිය යුතු රාජ්‍ය නිලධාරීන් සඳහා ප්‍රයෝජනවත් මෙවලමක් සහ කුසලතාවයක් ඇති කිරීමට අදහස් කෙරේ. කාර්යය මූලිකවම උපදේශකයාගේ නිශ්චිත කාර්යය කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඇති අතර, අනුරූප රීතිය මගින් බලපෑමට ලක් වූ ක්රියා පටිපාටි අනුපිළිවෙල අනුගමනය කරමින්, ක්රියා පටිපාටියට ප්රතිකාර කිරීමේදී පැන නගින විවිධ විචලනයන් සඳහා කොන්ක්රීට් සහ නිශ්චිත හැකියාවක් ලබා දෙයි. වඩාත් සාමාන්‍ය ප්‍රමිති පාඨ අත්පොත සමඟ ඇත; සාකච්ඡා කරන ලද එක් එක් ක්රියා පටිපාටිය පිළිබඳ විශ්වීය විස්තරයක්; සෑම විටම නිෂ්පාදනය කරනු ලබන යෝජනා කෙටුම්පත් කිරීමට ඔබට උපකාර වන ආකෘති; අනුමත කිරීමේ ක්‍රියාවලීන්හි නිතර නිතර නෛතික ගැටළු මතු වන ඒවාට අනුරූප විසඳුම් සහිත ප්‍රායෝගික නඩු මාලාවක් ද වේ. ජනප්‍රිය පැන්සල් අදින්න අනුමත කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටියට අමතරව, ජුනි 1945 වන දින රාජකීය නියෝගය 1983/22 විසින් ස්ථාපිත කරන ලද අනුමත කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටියේ විශේෂතා ඇතුළත් කර ඇති අතර, එය පාරිභෝගික ආරක්ෂණය සහ කෘෂි ආහාර නිෂ්පාදනය පිළිබඳ කාරණා සම්බන්ධයෙන් උල්ලංඝනය කිරීම් සහ සම්බාධක නියාමනය කරයි; අවසර දීමේ සංක්‍රමණ පටිපාටියේ විශේෂතා; සහ රාජ්ය පරිපාලන නිලධාරීන්ගේ විනය තන්ත්රය පිළිබඳ රෙගුලාසි අනුමත කරන ජනවාරි 33 දින රාජකීය නියෝගය 1986/10. අත්පොතෙහි ප්‍රයෝජනය විනය පටිපාටියේ ප්‍රතිවිපාකවලට යටත් වන අය වෙත ද විහිදේ: ඒ සඳහා උනන්දුවක් දක්වන අය සහ ඔවුන්ගේ නීතිඥයින්. ඒ හා සමානව, සහ එකම හේතු නිසා, අත්පොත උපදේශාත්මක උපයෝගීතාවයකින් යුක්ත විය හැකිය, එය සිසුන්ට සහ නිලධාරීන්ට ඉතා වටිනා ය.

පරිපාලන හා විනය අනුමත කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටි උපදේශක සඳහා ප්‍රායෝගික අත්පොත (කඩදාසි + ඉලෙක්ට්‍රොනික පොත) .

පරිපාලන සහ විනය අනුමත කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටි උපදේශකගේ vade mecum ප්‍රායෝගික අත්පොත පිළිබඳ තොරතුරු (කඩදාසි + ඊ-පොත)?

"පොත පරිපාලන සහ විනය අනුමත කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටි උපදේශක සඳහා ප්‍රායෝගික අත්පොත (කඩදාසි + විද්‍යුත් පොත) ඩි ලා කතුවැකිය කතුවැකිය Aranzadi ISBN සමඟ 978-84-9177-004-6 (EAN 9788491770046) විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී Gómez Díaz-Romo, Antonia / López Donaire, Belén / නගරාධිපති Gómez, Roberto / Quereda Tapia, angel in Book. මෙම පොත ස්පාඤ්ඤයේ ලියා ඇත සහ ලබා ගත හැකිය මහා ගිවිසුම් ආකෘතිය, දිග ඇත 432 pginas, බරක් 686 ග්‍රෑම්, මානයන් 235 x 165 මි.මී. සහ ඇත 09-04-2018 පින්තූර."

Gómez Díaz-Romo, Antonia / López Donaire, Belén / Mayor Gómez, Roberto / Quereda Tapia, Encanto, ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති වෙනත් පොත් මොනවාද?

කතුවැකි අරංසාදි ප්‍රකාශන ආයතනයේ වැඩිපුරම කියවූ පොත් මොනවාද?

අදහස අත්හැර