බුද්ධිමය දේපල සහ දත්ත මත පදනම් වූ නවෝත්පාදනය

López-Tarruella Martínez, Aurelio ගේ දත්ත මත පදනම් වූ බුද්ධිමය දේපළ සහ නවෝත්පාදන පොත මිලදී ගත හැක්කේ කොතැනින්ද?


බුද්ධිමය දේපළ සහ දත්ත පදනම් කරගත් නවෝත්පාදන පොත කුමක් ගැනද?

නව නිෂ්පාදන, සේවා සහ ක්‍රියාවලි වැඩිදියුණු කිරීමට හෝ යෝජනා කිරීමට හැකි වන පරිදි රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික ආයතන සඳහා දත්ත විශාල වටිනාකමක් ඇති නව අස්පෘශ්‍ය වත්කමක් බවට පත්ව ඇත. මෙය දත්ත මත පදනම් වූ නවෝත්පාදනය ලෙස හැඳින්වේ. මෙම දත්තවල වටිනාකම වැඩිවීම එහි ආරක්ෂාව මූලික ගැටලුවක් බවට පත් කරයි. මේ සම්බන්ධයෙන් මෙම සංවිධානවලට උපදෙස් දීම නීතිඥයාගේ කාර්යය පහසු නැත. අවශ්‍ය තාක්ෂණික ආරක්ෂණ පියවරයන් අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබ්බට, දත්තවල ඩිජිටල් ස්වභාවයෙන් ඇඟවෙන්නේ එහි නීතිමය ආරක්ෂාව සඳහා වඩාත් සුදුසු නීතිමය සංඛ්‍යා බුද්ධිමය දේපළ අයිතිවාසිකම් බවයි. නමුත් අප විශේෂයෙන් බැලිය යුත්තේ කුමන රූපයද: වෙළඳ රහස්, ප්‍රකාශන හිමිකම්, දත්ත සමුදායන් මත ඇති sui generis අයිතිය, ගිවිසුම්ගත විසඳුම්, අසාධාරණ තරඟකාරිත්වය පිළිබඳ රෙගුලාසි? තවද, මෙම ආයතන සහ ඒවායේ නීති උපදේශකයින් ගැන සැලකිලිමත් විය යුත්තේ ආරක්ෂාව පමණක් නොවේ. දත්ත විශ්ලේෂණ ශිල්පීය ක්‍රමවල සඵලතාවය හෝ කෘත්‍රිම බුද්ධි පද්ධති සංවර්ධනය බොහෝ දුරට රඳා පවතී

බුද්ධිමය දේපල සහ දත්ත මත පදනම් වූ නවෝත්පාදනය .

බුද්ධිමය දේපළ සහ දත්ත මත පදනම් වූ නවෝත්පාදන පොත පිළිබඳ තොරතුරු?

"පොත බුද්ධිමය දේපල සහ දත්ත මත පදනම් වූ නවෝත්පාදනය ඩි ලා කතුවැකිය කතුවැකිය ඩිකින්සන් ISBN සමඟ 978-84-1377-387-2 (EAN 9788413773872) විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී López-Tarruella Martínez, ස්පාඤ්ඤයේ Aurelio el. මෙම පොත ස්පාඤ්ඤ භාෂාවෙන් ලියා ඇත සහ ලබා ගත හැකිය Softcover හෝ Pocket ආකෘතිය, දිග ඇත 234 pginas, බරක් 360 ග්‍රෑම්, මානයන් 240 x 170 මි.මී. සහ ඇත 29-11-2021 පින්තූර."

López-Tarruella Martínez, Aurelio ලියා ඇති වෙනත් පොත් මොනවාද?

වට්ටම්4 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්9 වන හොඳම විකුණුම් පොත.

කතුවැකිය ඩිකින්සන්ගේ වැඩියෙන්ම අලෙවි වන පොත් මොනවාද?

වට්ටම්1 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්3 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්4 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්5 වන හොඳම විකුණුම් පොත.

අදහස අත්හැර