භූ දර්ශන සොයා ගත් අය

Els descobridors de paisatges අත්පොත ලබා ගන්නේ කොහෙන්ද?


Els descobridors de paisatges අත්පොත කුමක් ගැනද?

භූ දර්ශනය සොයා ගන්නන් .

Els descobridors de paisatges අත්පොත ගැන වැඩි විස්තර?

"පොත භූ දර්ශන සොයා ගත් අය ඩි ලා කතුවැකි තුෂිත සංස්කරණ ISBN සමඟ 978-84-121633-5-3 (EAN 9788412163353) විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී විලාසේකා, කඩදාසි හෝ සාක්කුවේ ඩේවිඩ්. මෙම පොත ස්පාඤ්ඤයේ ලියා ඇත සහ ලබා ගත හැකිය පියවරෙන් පියවර ආකෘතිය, දිග ඇත 15-08-2020 පිටු, බරක් 224, මානයන් 220 x 140 මි.මී. සහ ඇත රූප."

විලාසේකා, ඩේවිඩ් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති වෙනත් පොත් මොනවාද?

වට්ටම්1 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්3 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
6 වන හොඳම විකුණුම් පොත.

තුෂිත සංස්කරණවල වැඩිපුරම කියවූ පොත් මොනවාද?

වට්ටම්1 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
ෂර්පාවරුන්ගේ දේශය (සුළඟේ අශ්වයන්)
  • පොත, ආඛ්‍යානය, සංචාරය, නේපාලය,
වට්ටම්4 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්7 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
ලාසා වෙත මගේ ගමන (සුළඟේ අශ්වයන්)
  • නව පොත - අපි සංස්කාරකවරු වෙමු
8 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
9 වන හොඳම විකුණුම් පොත.

අදහස අත්හැර