මගේ කවුළුව හරහා

මගේ කවුළුව හරහා පොත මිලදී ගන්නේ කොහෙන්ද?


මගේ කවුළුව හරහා පොත කුමක් ගැනද?

Wattpad හි ජයග්‍රාහී ළමා නවකතාව අවසානයේ මෙහි ඇත! Raquel සෑම විටම සහ සෑම විටම ඇගේ ආකර්ශනීය සහ ප්‍රහේලිකාව වූ අසල්වැසියා වන ඒරස් විසිනි. ඇය තම ජනේලයෙන් නොපෙනී ඔහු දෙස බලා සිටින අතර, ඇයගේ බලවත් කනගාටුව, ඔවුන් දුක්බර වචනයක් හුවමාරු කර ගත්තේ නැත. Raquel ne sait pas ලෙස, c'est que Cela is sur le point de changer... Ares croiser කිරීමට පටන් ගනීවි chemin même dans les endroits les plus inattendus et découvrira qu'en réalité, Raquel n'est pas laque' innecente කියලා හිතුවා. දැන් Raquel ඇගේ ඉලක්කය ඉතා පැහැදිලිය: Ares සමඟ ආදරයෙන් බැඳීමට. ඇත්ත වශයෙන්ම, ඇය මඟදී සියල්ල නැති කර ගැනීමට සූදානම් නැත, ඊට වඩා අඩුවෙන් ඇය ... Wattpad හි අරියානා ගොඩෝයිගේ ජාත්‍යන්තර සාර්ථකත්වය: චුම්භක පොළඹවන ක්‍රීඩාවක් වන අතර එමඟින් ඔබව එහි ජාලයන් තුළ සිර කරනු ඇත, දැන් ඒරිස්ගේ රහස් පිළිබඳ නව දර්ශන සමඟ.

මගේ කවුළුව හරහා .

මගේ කවුළුව හරහා පොත ගැන වැඩි විස්තර?

"පොත මගේ කවුළුව හරහා ඩි ලා කතුවැකිය ALFAGUARA ISBN සමඟ 978-84-204-5191-6 (EAN 9788420451916) විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී Godoy, Ariana el in Softcover හෝ Pocket. මෙම පොත ස්පාඤ්ඤයේ ලියා ඇත සහ ලබා ගත හැකිය UNLIMITED ආකෘතිය, දිග ඇත 416 pginas, බරක් 500 ග්‍රෑම්, මානයන් 215 x 152 මි.මී. සහ ඇත 04-01-2021 පින්තූර."

ගොඩෝයි, අරියානා ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති වෙනත් පොත් මොනවාද?

වට්ටම්1 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
4 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්6 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්7 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්10 වන හොඳම විකුණුම් පොත.

ALFAGUARA ප්‍රකාශන ආයතනයෙන් කියවන පොත් මිස මොනවාද?

වට්ටම්1 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්2 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්3 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්5 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්6 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්7 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්8 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්9 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්10 වන හොඳම විකුණුම් පොත.

අදහස අත්හැර