මාටින් හයිඩෙගර් විසින් Being and TIME හැඳින්වීම

මාර්ටින් හයිඩෙගර් විසින් කාලීනව සිටීම හා වේලාව යන පාඨය මිලදී ගත හැක්කේ කොතැනින්ද?


මාටින් හයිඩගර්ගේ පැවැත්ම සහ කාලය පිළිබඳ පෙළ හැඳින්වීම යනු කුමන ගණිකා වෘත්තියද?

El ser y el tiempo වැනි කෘතියක් අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා මාර්ගය සැපයීමේ ක්‍රමය නම්, කතුවරයාගේ නියමයන් අනුව, පාරිභාෂිතයකින් සකස් කර ඇති විශිෂ්ට තේමාවන් ප්‍රදර්ශනය කිරීම සහ කෘතියේ සූදානම සහ උත්සාහය වැනි අනුපිළිවෙලක් අනුගමනය කිරීමයි. කතුවරයා ලබා දෙන අර්ථයෙන් නියමයන් තේරුම් ගැනීමට උගත් සහ අවධානයෙන් සිටින කථිකයෙකු ප්රමාණවත්ය.

මාටින් හයිඩෙගර් විසින් Being and TIME හැඳින්වීම .

මාටින් හයිඩෙගර්ගේ පැවැත්ම සහ කාලය පිළිබඳ හැඳින්වීම යන පාඨය ගැන වැඩි විස්තර?

"පොත මාටින් හයිඩෙගර් විසින් Being and TIME හැඳින්වීම ඩි ලා කතුවැකිය ආර්ථික සංස්කෘතික අරමුදල ISBN සමඟ 978-968-16-2444-6 (EAN 9789681624446) විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී GAOS, JOSE the in . මෙම පොත දර්ශනය තුළ ලියා ඇත සහ ලබා ගත හැකිය ආකෘතිය , දිග ඇත 27-07-2015 පිටු, බරක් 151, මානයන් 235 ග්‍රෑම් සහ ඇත රූප."

GAOS, JOSÉ ලියා ඇති වෙනත් පොත් මොනවාද?

6 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වෘත්තීය පාපොච්චාරණ (Exile Library)
  • වෘත්තීය පාපොච්චාරණ (Exile Library)
  • ගුණාත්මක පියන
  • ස්පා Spanish ් Language භාෂාව
  • කියවීම සඳහා ප්‍රශස්ත ය
7 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
ටූලා නැන්දා
  • ඇමසන් ප්‍රයිම් වීඩියෝව (ඉල්ලුම මත වීඩියෝව)
  • Aurora Bautista, Enriqueta Carballeira, Carlos Estrada (නළුවන්)
  • මිගෙල් පිකාසෝ (අධ්‍යක්ෂක)

FONDO DE CULTURA ECONÓMICA ප්‍රකාශන ආයතනයෙන් වැඩිපුරම කියවන පොත් මොනවාද?

වට්ටම්1 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්7 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්9 වන හොඳම විකුණුම් පොත.

අදහස අත්හැර