ව්‍යවහාරික ව්‍යුහ විද්‍යාව ක්‍රියාකාරකම් පන්තිකාමර 3D

MD Torres / H. Argüello / M. Olazábal / A. Santos විසින් AULA 3D යෙදූ ව්‍යුහ විද්‍යා ක්‍රියාකාරකම් සංග්‍රහය මට ලබා ගත හැක්කේ කොතැනින්ද?


ව්‍යවහාරික ව්‍යුහ විද්‍යා ක්‍රියාකාරකම් AULA 3D සංයුක්තය කුමක් ගැනද?

පන්තිකාමර ක්‍රියාකාරකම් 3D ව්‍යවහාරික ව්‍යුහ විද්‍යාව .

AULA 3D ව්‍යුහ විද්‍යා ක්‍රියාකාරකම් ව්‍යවහාරික සංයුක්තය පිළිබඳ තොරතුරු?

"පොත ව්‍යවහාරික ව්‍යුහ විද්‍යාව ක්‍රියාකාරකම් පන්තිකාමර 3D ඩි ලා කතුවැකිය Editorial Vicens Vives ISBN සමඟ 978-84-682-5130-1 (EAN 9788468251301) විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී MD Torres / H. Argüello / M. Olazábal / A. Santos el Sí in Paperback or Pocket. මෙම පොත ස්පාඤ්ඤයේ ලියා ඇත සහ ලබා ගත හැකිය ආකෘතිය (CAT).1R.BATXILLER, දිග ඇත 77 pginas, බරක් 270 ග්‍රෑම්, මානයන් 290 x 220 මි.මී. සහ ඇත 28-10-2016 පින්තූර."

MD Torres / H. Argüello / M. Olazábal / A. Santos ලියා ඇති වෙනත් පොත් මොනවාද?

Editorial Vicens Vives වෙතින් වැඩියෙන්ම අලෙවි වන පොත් මොනවාද?

2 වන හොඳම විකුණුම් පොත.

අදහස අත්හැර