සමීක්ෂණ සහ පර්යේෂණ සැලසුම් වර්ග

සමීක්ෂණ වර්ග සහ පර්යේෂණ සැලසුම් පොත මිලදී ගන්නේ කොහෙන්ද?


සමීක්‍ෂණ සහ පර්යේෂණ සැලසුම් වර්ග යන පොත කුමක් ගැනද?

මෙම පර්යේෂණ මෙවලමෙහි විශාල අදාළත්වය තිබියදීත් මෙතෙක් සිදු කර නොතිබූ සමීක්ෂණ ආකෘති පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක වර්ගීකරණයක් මෙම වෙළුම ඉදිරිපත් කරයි. යථාර්ථයේ දී, ඉලක්කය සැලකිය යුතු තරම් අභිලාෂකාමී ය: මෙම පර්යේෂණ මෙවලම තුළට කිමිදීම, එක් එක් සමීක්ෂණයේ අත්‍යවශ්‍ය සුවිශේෂතා ඉදිරිපත් කිරීම, එහි වාසි සහ අවාසි ඉස්මතු කිරීම, මෙවලම භාවිතා කරන විට සෑම විටම මුදල් සඳහා හොඳ වටිනාකමක් සොයන්න. සියලුම සමීක්ෂණ ආකෘතීන් දැන ගැනීම විශාරදයාට තම අවශ්‍යතා සහ පර්යේෂණ අරමුණු සඳහා වඩාත් ගැලපෙන එකක් භාවිතා කිරීමට උපකාරී වේ.

සමීක්ෂණ වර්ග සහ පර්යේෂණ ආකෘති .

සමීක්ෂණ වර්ග සහ පර්යේෂණ සැලසුම් පොත පිළිබඳ තොරතුරු?

"පොත සමීක්ෂණ සහ පර්යේෂණ සැලසුම් වර්ග ඩි ලා Univ Public Navarra/Nafarroako Unib Publik ප්‍රකාශනය කිරීම ISBN සමඟ 978-84-95075-95-6 (EAN 9788495075956) විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී Diaz de Rada Igúzquiza, Vidal on 00 in Book. මෙම පොත ස්පාඤ්ඤයේ ලියා ඇත සහ ලබා ගත හැකිය ආකෘතිය සමාජ විද්‍යා එකතුව, දිග ඇත 04-09-2002 පිටු, බරක් 243, මානයන් 240 x 170 මි.මී. සහ ඇත ඔව් පින්තූර."

Díaz de Rada Igúzquiza, Vidal ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති වෙනත් පොත් මොනවාද?

1 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
XNUMX වන ශතවර්ෂයේ ආරම්භයේ පරිභෝජන සහ ඉතුරුම් රටා (අදහස් සහ ආකල්ප)
  • නිර්මාණාත්මක නිර්මාණය
  • පාරිභෝගික අවශ්‍යතා සඳහා ප්‍රශස්ත ගුණාත්මකභාවය
  • ඔබගේ නිදහස් කාලය සඳහා නිෂ්පාදනය
  • දිගුකාලීන භාවිතය සඳහා නිර්මාණය කර ඇත

Univ Públic Navarra/Nafarroako Unib Publik ප්‍රකාශන ආයතනයේ නොකියවූ පොත් මොනවාද?

2 වන හොඳම විකුණුම් පොත.

අදහස අත්හැර