ස්පාඤ්ඤයේ විශාල භූමිෂ්ඨ ක්ෂීරපායින් සහ ඒවායේ සලකුණු

Llobet François, Toni / Ruiz-Olmo , Jordi විසින් රචිත මහා භෞමික ක්ෂීරපායින් පොත සහ ඔවුන්ගේ සලකුණු සොයා ගන්නේ කොහෙන්ද?


ස්පාඤ්ඤයේ විශාල භෞමික ක්ෂීරපායින් යන පොත සහ ඒවායේ සලකුණු මොනවාද?

ස්පාඤ්ඤයේ විශාල භූමිෂ්ඨ ක්ෂීරපායින් සහ ඔවුන්ගේ පා ​​සටහන් .

ග්‍රේට් ටෙරෙස්ට්‍රියල් ක්ෂීරපායින් ඔෆ් ස්පාඤ්ඤයේ පොත සහ ඒවායේ සලකුණු ගැන වැඩි විස්තර?

"පොත ස්පාඤ්ඤයේ විශාල භූමිෂ්ඨ ක්ෂීරපායින් සහ ඒවායේ සලකුණු ඩි ලා කතුවැකි ලෙක්ටියෝ සංස්කරණ ISBN සමඟ 978-84-18735-07-3 (EAN 9788418735073) විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී Llobet François, Toni / Ruiz-Olmo , Jordi වෙනත් ආකෘතියකින් පොතක. මෙම පොත ස්පාඤ්ඤයේ ලියා ඇත සහ ලබා ගත හැකිය කුඩා ක්ෂේත්ර මාර්ගෝපදේශ ආකෘතිය, දිග ඇත 16 pginas, බරක් 46 ග්‍රෑම්, මානයන් 200 x 125 මි.මී. සහ ඇත 02-02-2022 පින්තූර."

Llobet François, Toni / Ruiz-Olmo, Jordi ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති වෙනත් පොත් මොනවාද?

Lectio Ediciones ප්‍රකාශන ආයතනයේ වැඩියෙන්ම අලෙවි වන පොත් මොනවාද?

වට්ටම්3 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්4 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
පිරනීස්: රෝමනෙස්ක් කලාවේ ස්වර්ණාභරණ 50: 12 (අයිරිස්)
  • පොත, ස්වර්ණාභරණ, රොමනික්, ලෙක්ටියෝ
වට්ටම්7 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්8 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්9 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්10 වන හොඳම විකුණුම් පොත.

අදහස අත්හැර