හෙදිය. Basque Health Service-Osakidetza. පොදු න්‍යාය පත්‍රය

Enfermera/o පොත මිලදී ගත හැකි ස්ථානය. Basque Health Service-Osakidetza. කතුවැකිය Cep හි පොදු න්‍යාය පත්‍රය?


නර්ස් පොත කුමක් ගැනද? Basque Health Service-Osakidetza. පොදු තේමාව?

කතුවැකිය CEP GrupoCEP ට අයත් වන අතර වසර 30 කට වැඩි කාලයක් තිස්සේ විරුද්ධ පාඨ සහ පුහුණු අත්පොත් ප්‍රකාශනය සඳහා කැපවී ඇත. එක් එක් විශේෂත්වය තුළ සිසුන් පුහුණු කිරීමේ පුළුල් අත්දැකීම් ඇති විශේෂඥයින් විසින් අන්තර්ගතය සකස් කරනු ලැබේ. සංස්කාරකවරුන් වශයෙන්, අපි අපගේ අත්දැකීම් මෙම අත්පොතට ගෙන එන්නෙමු

හෙදිය. Basque-Osakidetza සෞඛ්‍ය සේවය. පොදු න්‍යාය පත්‍රය .

Enfermera/o පොත ගැන වැඩි විස්තර. Basque Health Service-Osakidetza. පොදු තේමාව?

"පොත හෙදිය. Basque Health Service-Osakidetza. පොදු න්‍යාය පත්‍රය ඩි ලා කතුවැකිය එඩිටෝරියල් සීඊපී ISBN සමඟ 978-84-19173-78-2 (EAN 9788419173782) විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී ස්පාඤ්ඤයේ කතුවැකිය Cep. මෙම පොත ස්පාඤ්ඤ භාෂාවෙන් ලියා ඇත සහ ලබා ගත හැකිය Softcover හෝ Pocket ආකෘතිය, දිග ඇත 22-12-2021 පිටු, බරක් 424, මානයන් 240 x 210 මි.මී. සහ ඇත රූප."

කතුවැකිය Cep විසින් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති වෙනත් පොත් මොනවාද?

වට්ටම්5 වන හොඳම විකුණුම් පොත.

EDITORIAL CEP හි වැඩිපුරම කියවන පොත් මොනවාද?

වට්ටම්5 වන හොඳම විකුණුම් පොත.

අදහස අත්හැර