1984 (සංක්‍රමණය නොකළ සහ නිදර්ශන සංස්කරණය)

1984 පොත (සම්පූර්ණ සහ නිදර්ශන සංස්කරණය) මිලදී ගන්නේ කොහෙන්ද?


1984 පොත (සංක්ෂිප්ත සහ නිදර්ශන සංස්කරණය) කුමක් ගැනද?

ඩිස්ටෝපියන් ප්‍රභේදය ආරම්භ කළ මෙම සුප්‍රසිද්ධ ඕවල් සම්භාව්‍යයේ “ඇල්ෆගුවාරා ක්ලැසිකෝස්” එකතුවේ නිර්දෝෂී සම්පූර්ණ සහ නිදර්ශන සංස්කරණය.

1984 (සම්පූර්ණ සංස්කරණය සහ නිදර්ශනය) .

1984 පොත ගැන වැඩි විස්තර (සංක්ෂිප්ත සහ නිදර්ශන සංස්කරණය)?

"පොත 1984 (සංක්‍රමණය නොකළ සහ නිදර්ශන සංස්කරණය) ඩි ලා කතුවැකිය ALFAGUARA ISBN සමඟ 978-84-18915-09-3 (EAN 9788418915093) විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී ඕවෙල්, ක්ලැසික් වල ජෝර්ජ්. මෙම පොත කාඩ්බෝඩ් මත ලියා ඇත සහ ලබා ගත හැකිය ආකෘතිය Rodriguez, Fran, දිග ඇත 368 pginas, බරක් 506 ග්‍රෑම්, මානයන් 222 x 148 මි.මී. සහ ඇත 19-05-2022 පින්තූර."

ඕවල් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති වෙනත් පොත් මොනවාද, ජෝර්ජ්?

වට්ටම්1 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
1984 (සමකාලීන)
  • 1984 දී ලන්ඩන් යනු අඳුරු නගරයක් වන අතර, සිතුවිලි පොලිසිය පුරවැසියන්ගේ ජීවිත හුස්ම හිර කරන ලෙස පාලනය කරයි.
  • : POCKET-SIZE
  • : ජෝර්ජ් ඔස්වෙල්
  • : 352
  • : 2015
වට්ටම්2 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
5 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්10 වන හොඳම විකුණුම් පොත.

ALFAGUARA ප්‍රකාශන ආයතනයේ වැඩියෙන්ම අලෙවි වන පොත් මොනවාද?

වට්ටම්1 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්2 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්3 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්5 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්6 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්7 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්8 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්9 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්10 වන හොඳම විකුණුම් පොත.

අදහස අත්හැර