ඇලෙක්සිස් හෝ නිෂ්ඵල සටන් පිළිබඳ නිබන්ධනය / සිහිනයේ ඩිනාරියස් / කුමන්ත්‍රණය

ඇලෙක්සිස් පොත හෝ වැඩකට නැති සටන් / සිහිනයේ ඩිනාරියස් / කුමන්ත්‍රණය පිළිබඳ නිබන්ධනය සොයා ගන්නේ කොහෙන්ද?


ඇලෙක්සිස් පොත හෝ නිෂ්ඵල සටන් පිළිබඳ නිබන්ධනය / සිහිනයේ ඩිනාරියස් / කුමන්ත්‍රණය කුමක්ද?

මහා මාර්ගුරයිට් යුර්සෙනාර්ගේ වඩාත් ප්‍රසිද්ධ නවකතා තුනක් එක් වෙළුමකින්. Cette සංස්කරණය rassemble trois des romans les plus pertinents écrits par Yourcenar 1929 සහ 1939 අතර. Trois histoires appartenant à son univers unique, traversées par les mêmes obsessions et teintées du mêsme ටෙන්චර් ටයිම් පාස් 'මිනිසා. මෙම පිටු සමකාලීන සමාජ ගැටුම්, ආපසු හැරවිය නොහැකි කාලය, මරණය සැමවිටම ආසන්න, සුන්දර තරම් වේදනාකාරී ආදරය, කාමුකත්වය, තමාට වඩා අත්‍යවශ්‍ය දේවල පිළිවෙලක් ඉදිරියේ මිනිසාගේ බෙලහීනත්වය: එහි සියුම් අංශු. අපි අයිති දේට. ජෝර්ජ් ස්ටේනර් ඇලෙක්සිස් හෝ නිෂ්ඵල සටන් පිළිබඳ නිබන්ධනය ගැන මෙසේ පැවසීය: "සම්භාව්‍ය ... සම්පූර්ණ සංයුතිය විශිෂ්ට ලෙස සමතුලිතයි."

ඇලෙක්සිස් හෝ නිෂ්ඵල සටන් පිළිබඳ නිබන්ධනය / සිහිනය ප්‍රතික්ෂේප කරන්නා / කුමන්ත්‍රණය ද කරුණාව .

ඇලෙක්සිස් පොත ගැන වැඩි විස්තර හෝ නිෂ්ඵල සටන් පිළිබඳ නිබන්ධනය / සිහිනයේ ඩිනාරියස් / කුමන්ත්‍රණය ද?

"පොත ඇලෙක්සිස් හෝ නිෂ්ඵල සටන් පිළිබඳ නිබන්ධනය / සිහිනයේ ඩිනාරියස් / කුමන්ත්‍රණය ඩි ලා කතුවැකිය DEBOLSILLO ISBN සමඟ 978-84-663-4217-9 (EAN 9788466342179) විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී Yourcenar, Marguerite el in Paperback හෝ Pocket. මෙම පොත ස්පාඤ්ඤයේ ලියා ඇත සහ ලබා ගත හැකිය සමකාලීන පොකට් ආකෘතිය, දිග ඇත 352 pginas, බරක් 257 ග්‍රෑම්, මානයන් 190 x 124 මි.මී. සහ ඇත 11-05-2021 පින්තූර."

Yourcenar විසින් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති වෙනත් පොත් මොනවාද, Marguerite?

2 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්4 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්5 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්8 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
9 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්10 වන හොඳම විකුණුම් පොත.

DEBOLSILLO ගේ වැඩියෙන්ම අලෙවි වන පොත් මොනවාද?

වට්ටම්1 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
3 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
4 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
5 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්6 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්9 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්10 වන හොඳම විකුණුම් පොත.

අදහස අත්හැර