පොබ්ලට්ගේ අතිවිශිෂ්ට ට්‍රේසර්ස් (I) පැමිණීම

The arrivAL OF THE FABULOUS TRESORS OF POBLET (I) පොත මිලදී ගන්නේ කොහෙන්ද?


The arrivAL OF THE FABULOUS TRESORS OF POBLET (I) පොත කුමක් ගැනද?

පොබ්ලට්ගේ අතිවිශිෂ්ට නිධන් පිළිබඳ පුරාවෘත්තය (I) .

THE ARRIVAL OF THE FABULOUS TRESORS OF POBLET (I) පොත ගැන වැඩි විස්තර?

"පොත පොබ්ලට්ගේ අතිවිශිෂ්ට ට්‍රේසර්ස් (I) පැමිණීම ඩි ලා කතුවැකිය Rafael Dalmau, සංස්කාරක ISBN සමඟ 978-84-232-0150-1 (EAN 9788423201501) විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී Fort I COGUL, EUFEMIÀ el en නිර්වචනය නොකළ.. මෙම පොත ස්පාඤ්ඤයේ ලියා ඇත සහ ලබා ගත හැකිය ආකෘතිය Episodis de la historia, දිග ඇත පිටු, බරක් 61, මානයන් 170 x 120 මි.මී. සහ ඇත රූප."

FORT I COGUL, EUFEMIÀ ලියා ඇති වෙනත් පොත් මොනවාද?

2 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
6 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
10 වන හොඳම විකුණුම් පොත.

Rafael Dalmau, Editor කතුවැකියේ වැඩියෙන්ම අලෙවි වන පොත් මොනවාද?

වට්ටම්3 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්6 වන හොඳම විකුණුම් පොත.
වට්ටම්8 වන හොඳම විකුණුම් පොත.

අදහස අත්හැර